Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU SZACHOWEGO
„MINUS 2000”
Pokrzywna 30.05 – 02.06. 2013 r.


1/ ORGANIZATORZY:
Opolski Związek Szachowy, UKS Rodło Opole
Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła e-mail: wtabola@gmail.com tel. 660 661 025

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 30.05-02.06. 2013 r. w O.W. „Sudety” Pokrzywnej
Przyjazd w dniu 29.05 do godz. 18.00 /biuro zawodów czynne od godz. 14.00/

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy z rankingiem ELO mniejszym niż 2000 (zawodnicy zagraniczni tylko na zaproszenie organizatora).
Warunkiem udziału jest terminowe zgłoszenie oraz opłacenie wpisowego w wysokości 100 zł (wpisowe zawiera opłatę rankingową)
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi – 300 zł (4 dni x 75 zł)

4/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju do dnia 23.05. 2013 r.

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w ciągu 4 dni.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na ruch - turniej zgłoszony do FIDE

7/ NAGRODY:
Miejsce Nagroda pieniężna (w PLN) Inne
I 1000 Puchar i dyplom
II 800 Puchar i dyplom
III 700 Puchar i dyplom
IV 500 Dyplom
V 400 Dyplom
VI 300 Dyplom
VII 200 Dyplom
VIII 100 Dyplom

Ponadto przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe dla:
- 3 najlepszych młodzików i młodziczek (rocznik 2003 i młodsi)
- 3 najlepszych juniorów i juniorek młodszych (rocznik 1999 i młodsi)

8/ INNE:
Obecność na odprawie technicznej w dniu 29.05 o godz. 20.00 jest obowiązkowa !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021