Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji
„XXXIV Dni Wisły” w Wyszogrodzie
o Puchar Prezesa - Vistula Bank Spółdzielczy.
Turniej szachowy dla juniorów o Puchar Burmistrza G i M Wyszogród

Wyszogród 1 czerwca 2013 r.

I.CEL:
Upowszechnianie i popularyzacja sportu szachowego w Wyszogrodzie - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
Stworzenie możliwości rywalizacji sportowej zawodnikom z różnych ośrodków szachowych połączonych z wymianą doświadczeń
Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników
Promocja Gminy i Miasta Wyszogród oraz banku Vistula

II.PATRONAT
Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród Pan Mariusz Bieniek
Prezes Banku Spółdzielczego Vistula Pani Jolanta Łukasik – Malicka.

III. ORGANIZATOR:
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

IV.TERMIN I MIEJSCE:
01.06.2013 r. (sobota)
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie przy ulicy Rynek 1

V.SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej główny- open , szachy szybkie P’ 15 – 9 rund systemem szwajcarskim
Turniej juniorów do lat 18 P’ 15 – 7 rund systemem szwajcarskim

VI.HARMONOGRAM TURNIEJU:
9.00- potwierdzenie zgłoszeń do turnieju
9.30- uroczyste otwarcie turnieju szachowego
10.00- I runda turnieju
Ok. 16.00- przewidywane uroczyste zakończenie turnieju

VII.WPISOWE:
Turniej Główny
Dorośli – 20 zł
Juniorzy do lat 18 – 10 zł.
Juniorzy z G i M Wyszogród zwolnieni z wpisowego
VIII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 30 maja w serwisie turniejowym: chessarbiter.com lub pod numerem telefonu 505780792 – Feliks Jędryczka.
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 50%.

IX. NAGRODY:
Turniej Open:
I nagroda – 600 zł. + puchar
II nagroda – 400 zł.
III nagroda – 300 zł.
IV nagroda – 200 zł
V nagroda – 150 zł.
VI nagroda – 100 zł
VII nagroda – 80 zł
VIII nagroda – 70 zł
IX nagroda – 50 zł
X nagroda - 50 zł

dodatkowo:
dla najlepszego zawodnika z Gminy i Miasta Wyszogród
I -100 zł
II – 50 zł
dla najlepszego seniora (powyżej 60 lat)
I - 50 zł

Turniej Juniorów:
Fundusz nagród rzeczowych wynosi 500 zł.
Klasyfikacja końcowa prowadzona będzie w grupach do lat 18,16,14,12 i 10.

X.INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator

Serdecznie zapraszamy !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021