Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Trade Fair Chess Festival 2012

By Břetislav Eichler - Posted on 09 Duben 2012
Kde:
Tělocvična kolejí VUT, Purkyňova 95, Brno
Kdy:
25.srpna - 2.září 2012

Šachový klub Lokomotiva Brnopořádá
37. ročník festivalu šachových turnajů
pod záštitou primátora Města Brna Bc. Romana Onderky, MBA
a za podpory Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA rektora VUT Brno

TRADE FAIR CHESS FESTIVAL
BRNO 2012

FIDE open turnaj se hraje současně i jako
Akademické mistrovství České republiky v šachu
a Krajský přebor Jihomoravského šachového svazu v praktickém šachu

Termín konání: 25.8. – 2.9.2012
Místo konání: VUT Brno, tělocvična Purkyňova 93, Brno-Královo Pole

Trasa z autobusu 44 a trolejbusu 30 (Skácelova) - ttp://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=208003359671613694966.0004a5d4ddb8c5d5bcf7f&ie=UTF8&ll=49.222219,16.583696&spn=0.00249


Systém hry: Švýcarský na 9 kol

Zápočet turnajů:
FIDE open se zápočtem na ELO FIDE i ČR,
open B pouze se zápočtem na ELO ČR

Hrací tempo:
FIDE open 90 min/ 40 tahů s přídavkem 30 vteřin/tah + 30 minut s přídavkem 30 vteřin na tah
Open B 60 minut na celou partii.

Open B je pouze pro zájemce z řad mládeže nar. 1997 a ml. a seniorů nar. 1952 a starších.

Čekací doba: Open FIDE 60 minut Open B 30 minut. Nedostaví-li se hráč do této doby k partii, prohrává ji kontumačně.

Přihláška : http://tradefairchessfestival2012.mypage.cz/domu/hlavni-strana/prihlaska

Ředitel turnaje: Dosi Točev, 664 42 Modřice, Nádražní 322, tel. +420 539 030 412, dtocev@d-net.cz
Hlavní rozhodčí: Miroslav Hurta – Fide Arbiter
Ubytování:
Hotel Družba (vysokoškolské koleje) Kounicova ul. 50 - dvojlůžkové pokoje s WC
a koupelnou v ceně 250,- Kč za osobu/noc. Ubytování lze zaručit pouze těm,
kteří zašlou celou úhradu za ubytování do 20.7.2012 jedním z následujících způsobů:
a) na účet ŠK Lokomotiva Brno 214 311 429/0300 - (var.symbol uveďte datum svého narození)
b) řediteli turnaje složenkou C na jeho adresu.

Stravování: po dobu turnaje bude otevřen bufet.

O POŘADÍ ROZHODUJE:
1) Počet uhraných bodů
2) Buchholz bez nejslabšího výsledku
3) Úplný Buchholz
4) S.-Berger
5) Počet výher
6) Los

Cenový fond FIDE open:
1. místo 20.000,- Kč
2. místo 15.000,- Kč
3. místo 10.000,- Kč
4. místo 8.000,- Kč
5. místo 6.000,- Kč
6. – 20. místo hodnotné věcné ceny
nejlepší hráč s ELO ČR 1251-1600 1.000,- Kč
nejlepší hráč s ELO ČR 1601-1800 1.000,- Kč
nejlepší hráč s ELO ČR 1801-2000 1.000,- Kč
nejlepší žena 1.000,- Kč
nejlepší senior (= nar. 1952 a st.) 1.000,- Kč
nejlepší junior (= nar. 1992 a ml.) 1.000,- Kč
nejlepší hráč ZTP (nutno doložit průkazkou) 1.000,- Kč

U cen nad 10.000,- Kč bude odečtena srážková daň 15%.

SPECIÁLNÍ CENY FIDE open:

KRAJSKÝ PŘEBOR JMŠŠ
(pro hráče registrované v Jihomoravském šachovém svazu)
1. místo muži 800,- Kč 1. místo ženy 800,- Kč
2. místo muži 400,- Kč 2. místo ženy 400,- Kč
3. místo muži 200,- Kč 3. místo ženy 200,- Kč

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR
(Příslušnost k akademické obci /dennímu studiu/ nutno prokázat vysokoškolským indexem nebo potvrzením o studiu, mezinárod-ním studentským průkazem či jiným platným dokladem.)
1. místo muži 1500,- Kč 1. místo ženy 1500,- Kč
2. místo muži 1000,- Kč 2. místo ženy 1000,- Kč
3. místo muži 500,- Kč 3. místo ženy 500,- Kč

Cenový fond se kumuluje, souběh více cen je možný.

Cenový fond open B:
Hodnotné věcné ceny

Cenový fond turnajů RAPID/BLESK/960/INGOLS
1. místo 1500,- Kč
2. místo 1000,- Kč
3. místo 500,- Kč
Podmínkou je účast nejméně 30 hráče, při menší účasti může být cenový fond adekvátně krácen.

STARTOVNÉ RAPID/BLESK/960/INGOLS
Jednotně 100,- Kč bez jakýchkoli slev.

STARTOVNÉ Open FIDE
Hráči s titulem GM, WGM, IM, WIM startovné zdarma a dále obdrží individuální podmínky dle dohody
ELO FIDE nad 2400 0,- Kč
ELO FIDE 2300 - 2399 500,- Kč
ELO FIDE 2200 – 2299 700,- Kč
ELO FIDE 2100 – 2199 800,- Kč
ELO FIDE 2099 a méně 1000,- Kč
Bez ELO FIDE 1200,- Kč

SLEVY
A ženy 50%
A senioři (= nar. 1952 a starší) 100,- Kč
A dorostenci (= nar. 1994 a ml.) 100,- Kč
A členové ŠK Lokomotiva Brno 100,- Kč
A ZTP 100,- Kč
A Společná přihláška minim. Pěti hráčů z jednoho oddílu 100,- Kč
na každého takto přihlášeného hráče

B přihlášky zaslané do 20.7.2012 100,- Kč

Ze slevy kategorie A lze uplatnit pouze jednu slevu

PŘIRÁŽKY NA STARTOVNÉM:
1. Hráči s jinou šachovou federací než CZE 0,- Kč
2. Hráči registrovaní v ŠSČR dle Registračního a přestupního řádu v kategorii „aktivní člen“ 0,- Kč
3. Ostatní 150,- Kč

STARTOVNÉ Open B
ELO ČR nebo ELO FIDE 2000 a výše 2000 Kč
Všichni ostatní 250,- Kč

SLEVY
Jen za včasnou přihlášku (do 20.7.2012) 100,- Kč

PŘIRÁŽKY NA STARTOVNÉM:
1. Hráči s jinou šachovou federací než CZE 0,- Kč
2. Hráči registrovaní v ŠSČR dle Registračního a přestupního řádu v kategorii „aktivní člen“ 0,- Kč
3. Ostatní 150,- Kč

Současně se startovným ve FIDE openu a v B turnaji každý uhradí navíc vratný vklad 300,- Kč. Pokud hráč absolvuje vratný vklad bez kontumace, vrátí se mu vratný vklad po dostavení s ena poslední kolo. Pokud hráč bude v turnaji zkontumován, bude částka 300,- Kč vyplacena jeho soupeři jako kompenzace za kontumační výhru.

ČASOVÝ ROZPIS FESTIVALU
Pátek 24.8.
10.00 – 14.00 propagační turnaj na nám.Svobody

Sobota 25.8.
10.00 – 19.00 prezence FIDE openu
10.00 – 14.00 simultánka
14.00 – 19.00 rapidturnaj

Neděle 26.8.
09.00 – 09.45 prezence FIDE open
10.00 – 15.00 1. kolo FIDE open
17.00 – 22.00 2. kolo FIDE open

Pondělí 27.8.
10.00 – 14.00 turnaj ve stolním tenise
10.00 – 10.15 prezence B turnaje
10.15 – 12.15 1. kolo B turnaj
13.45 – 15.45 2. kolo B turnaj
16.00 – 18.00 3. kolo B turnaj
17.00 – 22.00 3 kolo FIDE open

Úterý 28.8.
10.00 – 14.00 turnaj v nohejbalu
10.00 – 12.00 4. kolo B turnaj
13.30 – 15.30 5. kolo B turnaj
16.00 – 18.00 6. kolo B turnaj
17.00 – 22.00 4. kolo FIDE open

Středa 29.8.
10.00 – 12.00 7. kolo B turnaj
13.30 – 15.30 8. kolo B turnaj
16.00 – 18.00 9. kolo B turnaj
17.00 – 22.00 5. kolo FIDE open

Čtvrtek 30.8.
09.00 – 12.00 výlet na Špilberk
10.00 – 14.00 turnaj ve Fischerově šachu /960/
17.00 – 22.00 6. kolo FIDE open

Pátek 31.8.
10.00 – 14.00 turnaj ve volejbalu
10.00 – 14.00 turnaj v INGOLS šachu
17.00 – 22.00 7. kolo FIDE open

Sobota 1.9.
10.00 – 14.00 bleskový turnaj
17.00 – 22.00 8. kolo FIDE open

Neděle 2.9.
09.00 – 14.00 9. kolo FIDE open

Vyhlášení výsledků a předání cen bezprostředně po skončení posledního kola.

Na webových stránkách turnaje

http://tradefairchessfestival2012.mypage.cz/domu/trade-fair-chess-festival-2012

http://www.facebook.com/groups/106167451993/#!/events/255437864546624/

najdete další informace k festivalu
i plánek cesty k hrací místnosti

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021