Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA GDAŃSKA W SZACHACH
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SENIORÓWORGANIZATORZY
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk

SPONSORZY
Urząd Miasta Gdańska
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL
Grupa ING
Daniel Bachan

CEL TURNIEJU
Wyłonienie najlepszych zawodników województwa pomorskiego w szachach
Popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

TERMIN I MIEJSCE
21-29.07.2012r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. Hallera 14

PROGRAM MISTRZOSTW
A – dla zawodniczek i zawodników, którzy posiadają II kategorię szachową
lub ranking FIDE; w ramach turnieju odbędą się Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego Seniorów
B – dla zawodników posiadających ranking maks. 1800
C - turniej błyskawiczny
D - turniej kloca
E – turniej dla juniorów do lat 12 (dodatkowe nagrody do lat 8 i 10)

SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski: A i B - 9 rund, C i D – 11 rund, E – 7 rund
Turniej A: 90 minut + 45 sekund za każdy wykonany ruch
Turniej B: 120 minut na zawodnika
Turniej C i D: 5 minut na zawodnika
Turniej E: 10 minut na zawodnika

WPISOWE
Turniej A: – 100 zł,
Emeryci, renciści i juniorzy do lat 18 – 80 zł,
Nauczyciele (zaświadczenie o zatrudnieniu) – 50 zł,
GM i IM - zwolnieni z wpisowego,
W kwocie wpisowego zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Turniej B: – 50 zł,
Wpisowe płatne przelewem na konto: UKS Gedanensis ul. gen. Hallera 132
80-416 Gdańsk Nordea Bank Polska S.A. III o/Gdańsk
62 1440 1345 0000 0000 0389 6862 w terminie do 20.07.2012r.
Turniej C – 20 zł,
Turniej D – 20 zł,
Turniej E – 20 zł (juniorzy grający w turniejach A lub B nie płacą wpisowego).

Zawodnicy UKS Gedanensis we wszystkich turniejach – 20 zł.

NAGRODY
Turniej A:
I – 2000 zł, II – 1500 zł, III – 1000 zł, IV – 750 zł, V – 600 zł,
VI – 500 zł, VII – 400 zł, VIII – 300 zł, IX – 250 zł, X – 200 zł;
Nagrody dodatkowe dla najlepszych w poszczególnych kategoriach:
kobiety, nauczyciele (zaświadczenie o zatrudnieniu), nestorzy (powyżej 60 lat), UKS Gedanensis, zawodnicy do 1800,1900, 2000, 2100, 2200:
I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł;
Najlepsi juniorzy do lat 12, 14, 16, 18: I, II i III – nagrody rzeczowe i medale;
Dla najlepszych kobiet i mężczyzn zrzeszonych w klubach województwa pomorskiego: I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł;
Turniej B:
Dla 8 najlepszych zawodników atrakcyjne nagrody rzeczowe;
Najlepsi juniorzy do lat 8 i 10: I, II, III – nagrody rzeczowe i medale;
Najlepsi z klubu UKS Gedanensis: I, II, III – nagrody rzeczowe;
Turniej C:
I – 500 zł, II – 300 zł, III– 200 zł, IV –150 zł, V – 100 zł, VI – 70 zł;
Najlepsza kobieta, junior i zawodnik z klubu UKS Gedanensis – 70 zł;
Turniej D:
I – 300 zł, II – 200 zł, III –160 zł, IV –120 zł, V – 60 zł;
Turniej E:
6 nagród rzeczowych, 3 nagrody dla najlepszych do lat 8 i do lat 10.
We wszystkich turniejach nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na uroczystym zakończeniu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.07.2012r. (nie dotyczy turniejów C, D i E) - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, telefonicznie 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.
Osoby, które zgłoszą się po 20.07.2012r., mogą być dopuszczone do turnieju tylko w przypadku wolnych miejsc i uiszczeniu wyższego o 20 zł wpisowego.

TERMINARZ
21.07. przyjazd i zakwaterowanie zawodników, zapisy do turnieju C,
turniej błyskawiczny rozpoczyna się o godz. 17.00
22.07. 09.30 odprawa techniczna, 10.00 – I runda, 16.00 – II runda
23.07. 16.00 – III runda
24.07. 10.00 – zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem, 16.00 – IV runda
25.07. 16.00 – V runda
26.07. 10.00 – turniej kloca, 16.00 – VI runda
27.07. 16.00 – VII runda
28.07. 10.00 – turniej juniorów do lat 12, 16.00 – VIII runda
29.07. 10.00 – IX runda, 14.30 – szachowe ciekawostki i poczęstunek
15.30 – uroczyste zakończenie Turnieju

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Centrum Edukacji Nauczycieli (sala gry) al. gen. Hallera 14 (58 340-41-00);
e-mail: cen@cen.gda.pl, pokoje 2, 3, 4-osobowe (na trzy pokoje łazienka i WC) po remoncie, maksymalna liczba osób - 40. W akademikach Politechniki Gdańskiej - szczegóły: www.akademiki.pg.gda.pl - ceny są zróżnicowane i zależą od standardu. DS 5, 6, 8, 9 i 10 znajdują się 500 m. od sali gry, są zniżki dla studentów, inne noclegi: www.noclegi.trojmiasto.pl.
Sugerujemy całodzienne wyżywienie w DS nr 8 Bistro Koga w cenie 39.50 zł (533-06-66-07; e-mail: phubarwarka@gmail.com) lub w barze w budynku CEN - 40 zł.

UWAGI KOŃCOWE
- zawodnicy ubezpieczają się sami,
- w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego
Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz
możliwość wprowadzenia zmian,
- dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl
możliwość wprowadzenia zmian,
- dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021