Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MŁODZIEŻOWY TURNIEJ SZACHOWY
„LATO 2012” POWIAT KAMIENNA GÓRA


REGULAMIN

1. CEL:
Popularyzacja gry szachowej;
Promocja walorów turystycznych miasta i powiatu Kamiennej Góry;

2. ORGANIZATOR:
UKS „Zadrna” Kamienna Góra - realizacja zadania publicznego – ze Starostwem Powiatowym Kamienna Góra

3. MIEJSCE,TERMIN: Centrum Kultury 58-400 Kamienna Góra, ul. Kościuszki 4 tel.75 -7442875
15.07.2012 godz.10,00 – 16,00

4. ZGŁOSZENIA: do dnia 10.07.2012 na adres: Centrum Kultury, ul. Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra
lub: Stefan Hałubek tel. 604447410 e-mail: sthal@interia.pl

5. SYSTEM, PRZEPISY:
system szwajcarski, 9 rund, tempo: 2 x 15 minut na partię
Przepisy gry wg kodeksu szachowego PZSzach (gra przyspieszona)

6. WPISOWE:
Wpisowe wynosi 10 zł od zawodnika, od dzieci do lat 10 – wpisowe 5 zł
juniorzy z powiatu Kamienna Góra,– zwolnieni z wpisowego

7. NAGRODY:
Zwycięzcy w grupach wiekowych otrzymują puchary i dyplomy.
w każdej grupie za I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Grupy wiekowe: do 10 lat – urodz. 2002 i młodsi
do 14 lat – (1998 – 1999)
do 18 lat – (1994 – 1997)
Nagrody specjalne; dla najlepszej dziewczyny, dla najmłodszego zawodnika.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe plakietki

8. TERMINARZ: 15.07.2012 do godz.10,00 – potwierdzenie udziału, opłaty wpisowego
10,15 – otwarcie turnieju
10,20 – 15,30 rozegranie I - IX rundy;
16,00 – zakończenie, wręczenie nagród.

ORGANIZACYJNE: Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ZAPRASZAMY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021