Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XVIII OTWARTE MISTRZOSTWA MILANÓWKA W SZACHACH NA ROK 2012 O PUCHAR BURMISTRZA MILANÓWKA PANA JERZEGO WYSOCKIEGO

Milanówek, 30 czerwca 2012r. – 08 lipca 2012r.

1. Organizatorzy:
- Milanowskie Centrum Kultury
- UKS Jedwabnik Milanówek.
- Mazowiecki Związek Szachowy

2. Grupy turniejowe, wpisowe i opłata klasyfikacyjno-rankingowa:
- Open A dla zawodników z rankingiem FIDE i zawodników z rankingiem PZSzach minimum 1800 (wpisowe: 80,00 PLN + opłata klasyfik.-rankingowa)
- Open B dla zawodników z rankingiem PZSzach poniżej 1800 pkt.; w grupie tej mogą wystąpić zawodnicy z rankingiem wyższym pod warunkiem ukończenia 60 lat (wpisowe: 50,00 PLN + opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Opłata klasyfikacyjo-rankingowa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników i wynosi: 20,00 PLN
Zawodnicy z rankingiem FIDE minimum 2300 nie płacą wpisowego!!!

3. Opłaty:
- przelewem/przekazem na konto: Milanowskie Centrum Kultury , 05-822 Milanówek ul.Kościelna 3, Bank Spółdzielczy Biała Rawska Nr 77 9291 0001 0086 8411 2000 0010.
(proszę dokładnie wymienić, jakich zgłoszonych zawodników dotyczy opłata i którego turnieju)
- w kasie Milanowskiego Centrum Kultury (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 08:30- 14:30 (do dnia 29.06.2012r.)
- dla zawodników dokonujących opłat w dniu 30.06.2012r. do godz.15:00, wpisowe wzrasta o 20,00 PLN.

4. System i tempo gry:
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry: w Turnieju A – 1,5godz. + 30 sekund za ruch dla zawodnika, w Turnieju B – 1,5godz. na partię dla zawodnika.

5. Termin i miejsce rozgrywek:
Turnieje rozegrane zostaną w sali Teatru Letniego Milanowskiego Centrum Kultury w Milanówku ul.Kościelna 3, w terminach:
Odprawa techniczna i Otwarcie Turnieju 30.06.2012r.(sobota) o godz.15:15
Runda I 30.06.2012r. (sobota) godz. 15:30
Runda II 01.07.2012r. (niedziela) godz. 15:30
Rundy III-VII 02.07-06.07.2012r. (poniedziałek-piątek) godz. 17:30
Runda VIII 07.07.2012r. (sobota) godz. 15:30
Runda IX 08.07.2012r. (niedziela) godz. 12:30
Po zakończeniu ostatniej IX rundy - około godz. 16:30 - odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy z udziałem m.in. Burmistrza Milanówka Pana Jerzego Wysockiego.

6. Nagrody:
W Turnieju A za zajęcie I miejsca organizator gwarantuje nagrodę w wys. 1.200zl (brutto).
Pozostałe nagrody w Turnieju A i nagrody w Turnieju B podane zostaną po IV rundzie.

7. Zgłoszenia:
poprzez formularz zgłoszeniowy ChessArbitra: http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1792/ (OpenA)
http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1793/ (OpenB).
Zgłoszenia do turniejów przyjmują również:
- Wojciech Kulik 0-501214630 wojkul@op.pl
- Marek Prus 0-600766183 sammar@autograf.pl

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach, datę urodzenia (dd-mm-rrrr), nazwę klubu.

8. Przepisy gry i sędziowanie:
Obowiązują Przepisy Gry FIDE oraz aktualny Kodeks Szachowy. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości decydować będzie punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.
Każdy zawodnik, który przybędzie do szachownicy spóźniony więcej niż 30 minut przegrywa partię.
Sędzią turniejów jest Marek Prus – Arbiter FIDE.

9. Witryna internetowa:
Informacje i wyniki turniejów na stronie: www.chessarbiter.com

10. Ubezpieczenie:
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

11. Uwagi końcowe:
Turniej A jest zgłoszony do oceny w rankingowej FIDE na dzień 01 września 2012r.
W XVII Mistrzostwach Milanówka 2011 zwyciężył IM Mateusz Kołosowski.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021