Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXVII Memoriał Mistrza Błaszczaka

Komunikat organizacyjny turnieju

CEL IMPREZY: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci szachisty Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATORZY: MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu im. Unii Europejskiej, Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN: 21 – 24. 06. 2012 r.

MIEJSCE GRY: Sale konferencyjne (grupy C i D) i nowa sala gimnastyczna (grupy A, B, E, F) Gimnazjum nr 13 przy ul. Reja 1-3 we Wrocławiu

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2004 lub młodsze),
Grupa B – GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2001 lub młodsze), posiadający co najmniej IV kategorię szachową,
Grupa C – MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 1998 lub młodsi, posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE),
Grupa D – JUNIORZY: do lat 18 (ur. 1994 i młodsi, posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE),
Grupa E – KLAKIERZY: od bk do III kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych,
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka oraz VIP-y – osoby zaproszone,
Turnieje C i D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa A: SMERFY do lat 8 – 22-24.06.2012 – 7 rund - P-60,
Grupa B: GARGAMELE – do lat 11 – 22-24.06.2012 – 7 rund – P-60,
Grupa C: MŁODZICY – do lat 14 – 21-24.06.2012 - 9 rund – po 60 min + 30 s na ruch,
Grupa D: JUNIORZY – do lat 18 – 21-24.06.2012 - 9 rund – po 60 min + 30 s na ruch,
Grupa E: KLAKIERZY – do III kategorii - 22-24.06.2012 – 7 rund – P-60.
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka i VIP – 23.06.2012 – 7 rund – P-15.
Grupy główne (wiodące, najlepiej nagradzane): MŁODZICY i SMERFY

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW: Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobycia kategorii centralnych, zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobycia od V do II kategorii włącznie.
Zawodnik może się spóźnić na rundę15 minut.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE: Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł w grupach C i D, 35 zł w grupach B i E oraz 25 zł w grupie A; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2012 oraz Europy i Świata z roku 2011 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY: We wszystkich grupach puchar za I miejsce, a w grupach A, B, C i D – również dla najlepszej wśród dziewcząt. W grupach A, B, C i D medale za miejsca 1-3, a w grupach A i C medale również za 1-3 miejsce wśród dziewcząt. Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-6, a w grupach A i C wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
W grupach A, B, C, D i E – co najmniej 30% uczestników grupy otrzymuje atrakcyjne nagrody, w grupach C i D za 3 pierwsze miejsca są to nagrody pieniężne, zaś pozostałe nagrody, to nagrody rzeczowe. Zawodniczki, które otrzymały puchary lub medale za zajęte miejsca, dostają również nagrody nawet, gdy nie zajęły miejsc wśród 30% najlepszych.

UWAGA! ZMIANA!
W grupach C i D za 3 pierwsze miejsca miały być przyznane nagrody rzeczowe, ale nastąpiła konieczność zastąpienia ich atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (sprzęt komputerowy) o wartości:
Grupa C (Młodzicy) i Grupa D (Juniorzy) - 1 m. - 600 zł, 2 m. - 400 zł, 3 m. - 300 zł

W grupach A i C wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki. Upominek otrzymują również wszyscy uczestnicy grupy F.
W grupie A najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczynka z Dolnego Śląska zdobywają prawo do bezpłatnego udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz 28.10-3.11.2012.

TERMINARZ:

Grupa C i D
21.06 czwartek
11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
16:15 – 19.15 II runda
22.06 piątek
9:00 – 12.00 III runda
12:15 – 15.15 IV runda
16.15 – 19.15 V runda
23.06 sobota
9:00 – 12.00 VI runda
12.15 – 15.15 VII runda
po południu spotkanie integracyjne
24.06 niedziela
9:00 – 12.00 VIII runda
12.15 – 15.15 IX runda
15:30 zakończenie turnieju

Grupa A, B i E
22.06 piątek
8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 12:00 I runda
12:15 – 14.15 II runda
16.15 – 18.15 III runda
23.06 sobota
10:00 – 12:00 IV runda
12:15 – 14:15 V runda
po południu spotkanie integracyjne
24.06 niedziela
10:00 – 12:00 VI runda
12:15 – 14:15 VII runda
14.30 – 15.15 impreza dla najmłodszych
15:30 zakończenie turnieju

Grupa F: Turniej Uczniów Mistrza i VIP-ów: 23.06.2012 r. – sobota w godzinach 10:30 – 15:15 (w tym przerwa na złożenie kwiatów na grobie Czesława Błaszczaka), zakończenie 15:30

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres robert.korpalski@wp.pl lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronach www.muks.vel.pl, www.blaszczak.siwik.pl i www.dzszach.pl)
Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator oferuje zakwaterowanie w akademiku Uniwersytetu Przyrodniczego (bardzo dobry dojazd), Pokoje 2-3 osobowe. Węzeł sanitarny na moduł. Cena: 40 zł / osobodzień. Ponadto organizator może pomóc w znalezieniu odpowiednich miejsc noclegowych podczas Memoriału Błaszczaka. Prosimy o kontakt z możliwym wyprzedzeniem na adres robert.korpalski@wp.pl (do końca maja 2012 roku).
- Na miejscu możliwe jest zamówienie obiadów – posiłki podawane będą w stołówce Gimnazjum. Ponadto obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i Multikinem.
- W czasie turnieju będzie sklepik szachowy oraz sklepik z napojami i drobnymi przekąskami.
- W czasie turnieju prowadzona będzie transmisja internetowa partii.
- Grupa E w 2012 roku jest tylko dla graczy do III kategorii, gdyż w tym samym terminie odbywają się we Wrocławiu Mistrzostwa Polski Amatorów w KSz Polonia ul. Wita Stwosza 37 http://festiwalszachowy.eu/.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021