Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach
Żerków 15 - 20 czerwca 2012 r.


1. Cel zawodów:
Wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Wielkopolski Juniorów na rok 2012
Wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów w
roku 2012
Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych
Popularyzacja szachów dziecięcych w województwie wielkopolskim

2. Organizator:
Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu

3. Termin i miejsce:
Mistrzostwa zostaną rozegrane w Żerkowie w dniach 15 - 20 czerwca 2012 r.
Przyjazd w dniu 15 czerwca 2012 r. od godz. 14.00- 18.00
Biuro Organizatora: Szkoła Podstawowa w Żerkowie ul. Cmentarna 10
Miejsce zawodów: Szkoła Podstawowa w Żerkowie ul. Cmentarna 10
Odprawa techniczna w dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 20.00 w Auli Szkoły w Żerkowie ul. Cmentarna 10 – obecność na odprawie obowiązkowa

4. Wyżywienie i zakwaterowanie
Koszt zakwaterowania i wyżywienia:
- SZKOŁA ( sale 10 – 12 osobowe ) – 50 zł x 5 dni = 250 zł (zakwaterowanie 20 zł, wyżywienie 30 zł /obiad 18 zł, śniadanie i kolacja po 6zł/) – REZERWACJA DO 06.06.2012 r.
- HOTEL pokoje 2 – 3 – 4 osobowych z łazienką – 80 zł x 5 dni = 400 zł (zakwaterowanie 50 zł, wyżywienie 30 zł /obiad 18 zł, śniadanie i kolacja po 6zł/) – REZERWACJA DO 06.06.2012 r.
UWAGA: rezerwacja noclegów i wyżywienia – Jolanta Mikołajczyk – e-mail:
jolantamikolajczyk@o2.pl, tel. 602 450 960

5. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach:
Zgłoszenia należy nadsyłać na adresy mailowe poszczególnych turniejów umieszczone na stronie CHESSARBITER.com: lub pisemnie na adres e-mail:
kolegium@wzszach.poznan.pl w terminie najpóźniej do dnia 8 czerwca 2012 r., zgodnie z wydanym Regulaminem Mistrzostw Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu.

6. Uczestnictwo, system rozgrywek
Zgodnie z wydanym Regulaminem Mistrzostw Juniorów Wielkopolskiego Związku
Szachowego w Poznaniu:
Zawodnik musi posiadać przynależność klubową oraz licencję zawodniczą – z posiadania licencji zwolnieni są zawodnicy z grupy CD-9.
Zawodnicy posiadający centralną kategorię szachowa lub ranking FIDE, muszą być
zarejestrowani w PZSzach.
W przypadku niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara:
pieniężna w wysokości - 100 zł, względnie niedopuszczenie do udziału w zawodach – pkt 12.11. - Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2012.

7. Terminarz rozgrywek
15.06.2012 r. - piątek
- godz. 14.00 –18.00 - Przyjazd uczestników Mistrzostw
- godz. 18.30 –19.30 - Kolacja
- godz. 20.00 – Odprawa techniczna
16.06.2012 r. - sobota
- godz. 7.30 – 8.30 - Śniadanie
- godz. 9.00 –13.00 - Rozpoczęcie Mistrzostw oraz I runda
- godz. 13.00 –14.00 - Obiad
- godz. 15.00 –19.00 - II runda
- godz. 19.00 – 20.00 - Kolacja
17.06.2012 r. - niedziela
- godz. 7.30 –8.30 - Śniadanie
- godz. 9.00 –13.00 - III runda
- godz. 13.00 –14.00 - Obiad
- godz. 15.00 –19.00 - IV runda
- godz. 19.00 –20.00 - Kolacja
18.06.2012 r. - poniedziałek
- godz. 7.30 – 8.30 - Śniadanie
- godz. 9.00 –13.00 - V runda
- godz. 13.00 –14.00 - Obiad
- godz. 15.00 –19.00 - VI runda
- godz. 19.00 –20.00 - Kolacja
19.06.2012 r. - wtorek
- godz. 7.30 – 8.30 - Śniadanie
- godz. 9.00 –13.00 - VII runda
- godz. 13.00 –14.00 - Obiad
- godz. 15.00 –19.00 - VIII runda
- godz. 19.00 –20.00 - Kolacja
20.06.2012 r. - środa
- godz. 7.30 –8.30 - Śniadanie
- godz. 9.00 –13.00 - IX runda
- godz. 13.00 –14.00 - Obiad
- godz. 14.30 – Zakończenie Mistrzostw
UWAGA: ewentualne zmiany w terminarzu podane zostaną w kolejnych komunikatach
organizacyjnych lub na odprawie technicznej

8. Koszty uczestnictwa
Wpisowe w wysokości 25 zł + opłatę organizacyjną w wysokości 10 zł oraz opłatę
Klasyfikacyjno-Rankingową (zgodnie z komunikatem organizacyjno-finansowym
PZSzach 1/2012) należy opłacić gotówką w dniu przyjazdu.
Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy opłacić gotówką w dniu przyjazdu.
Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby

9. Sędziowanie
Zgodnie z wydanym regulaminem Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu.
Sędzia główny: Waldemar Kopydłowski - lic. 15300019 FA

10. Uwagi końcowe.
Wejście na salę gry wyłącznie w obuwiu sportowym.
Rodzice i opiekunowie będą mogli oglądać turniej tylko z widowni.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice względnie opiekunowie klubowi.
Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
Podczas trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 - 06.00
Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice bądź delegujące ich kluby.

Organizator
WZSzach

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021