Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta - I wicemistrza Świata z roku 1886

Zgłoszenia: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1555/

REGULAMIN

I. Turniej.
1. IV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta - I wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie w ramach IV Europejskiego Festiwalu Szachowego „LUBLIN 2012”

II. Patronat IV Europejskiego Festiwalu Szachowego – „LUBLIN 2012”.
Krzysztof ŻUK - Prezydent Miasta Lublin.

III. Patronat i sponsor turnieju.
Bogumił KRZYSZCZAK – Prezes Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie ul. Wallenroda 2E.

IV. Termin i miejsce rozgrywek.
1. Termin: 04-10.06.2012r
2. Sala gry: Dom Kultury Kolejarza ul. Kunickiego 35

V. Organizatorzy.
1. Lubelski Klub Szachowy szachy.lublin@o2.pl , www.szachy.lublin.pl

VI. Komitet organizacyjny.
Tadeusz Sobieszek - Dyrektor Festiwalu tel. kom. +48 - 603 644 651
Zbigniew Pyda - Sędzia Główny - International Arbiter tel. kom. +48 604 084 134 e- mail: zbyszek.pyda@gmail.com
Tadeusz Popławski – Sędzia Asystent – International Arbiter

VII. Warunki uczestnictwa.
W turnieju mogą wziąść udział zawodnicy z Polski i zagranicy po wcześniejszym zgłoszeniu na http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1555/ (e-mail zbyszek.pyda@gmail.com lub telefonicznie +48604084134) i opłaceniu wpisowego na konto LKSz nr: 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640 do dnia 30 maja 2012r. Wpisowe do turnieju wynosi: 80zł. Zawodnicy z rankingiem powyżej 2300 i Mistrzowie FIDE 50zł. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zawodnicy zgłaszający się po terminie zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. Arcymistrzowie, Mistrzowie Międzynarodowi (GM, WGM, IM, WIM) zwolnieni z wpisowego przy zgłoszeniu do 02 czerwca 2012r.

VIII. System rozgrywek. Tempo gry.
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenia komputerowe. Tempo gry 90 min na partię plus 30 sek za każdy wykonany ruch. Obowiązują aktualne "Przepisy Gry FIDE".

IX. Harmonogram zawodów.
Przyjazd zawodników 04 VI 2012 r.
Odprawa techniczna 04 VI 2012 r. poniedziałek godz. 15.00 na sali gry
Uroczyste otwarcie turnieju 04 VI 2012 r. poniedziałek godz. 15.45 na sali gry

I runda 04 VI 2012 r. poniedziałek godz. 16.00
II runda 05.VI 2012 r. wtorek godz. 16.00
III runda 06 VI 2012r. środa godz. 16.00
IV runda 07 VI 2012r. czwartek godz. 16.00
V i VI runda 08 VI 2012r. piątek godz. 9.00 i godz. 16.00
VII i VIII 09 VI 2012r. sobota godz. 9.00 i godz. 16.00
IX runda 10 VI 2012r. niedziela godz. 9.00
Uroczyste zakończenie turnieju: 10 VI 2012r. niedziela godz. 13 - 13.30

X. Nagrody i wyróżnienia.
I 1500,00 zł + dyplom
II 750,00 zł + dyplom
III 600,00 zł + dyplom
IV 400,00 zł + dyplom
V 300,00 zł + dyplom
VI 200,00 zł + dyplom

Nagroda dla najlepszej kobiety - 300 zł + dyplom
Nagroda dla najlepszego juniora do 14 lat – 200zł + dyplom
Nagroda dla najlepszego juniora do 18 lat - 200zł + dyplom
Nagrody niespodzianki.
Nagrody finansowe są dzielone w równych częściach w przypadku dzielenia miejsc

Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje punktacja dodatkowa: mały Bucholtz, pełny Bucholtz, ilość zwycięstw, progres. Każdy zawodnik może otrzymać jedną nagrodę finansową za zajęte miejsce. Nagrody mogą ulec zwiększeniu. Podatek od nagród według polskich przepisów.

XI. Inne informacje.
Zawodnicy zobowiązani są do walki w duchu sportowej rywalizacji „Fair Play”.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Sędzia Główny Dyrektor Festiwalu
(-)Zbigniew Pyda (-)Tadeusz Sobieszek

Witam!
Organizator dla uatrakcyjnienia wprowadził możliwośc zagrania także amatorom jak i najmłodszym.
Pozdrawiam
Zbigniew Pyda
szachy.lublin.pl
Lubelski Klub Szachowy

IV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta - Turniej B (open) i Turniej Młodych Talentów do 12 lat.

1. Organizator i miejsce gry:
Lubelski Klub Szachowy
Sala gry: Dom Kultury Kolejarza ul. Kunickiego 35

2. Patronat i sponsor turnieju.
Bogumił KRZYSZCZAK – Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie ul. Wallenroda 2E.

3. Sędzia główny:
Sędzia międzynarodowy (IA) Zbigniew Pyda - zbyszek.pyda@szachy.lublin.pl

4. Witryna internetowa:
www.szachy.lublin.pl

5. Termin i harmonogram
turnieju:
Turniej B
Harmonogram turnieju:
Odprawa techniczna
2012-06-04 15,00 Runda 1 2012-06-04 16,00
Runda 2 2012-06-05 16,00
Runda 3 2012-06-06 16,00
Runda 4 2012-06-07 16,00
Runda 5 2012-06-08 09,00
Runda 6 2012-06-08 13,00
Runda 7 2012-06-09 09,00
Runda 8 2012-06-09 16,00
Runda 9 2012-06-10 09,00
Zakończenie turnieju 2012-06-10 13,30

Grupa C (Turniej Młodych Talentów - do lat 12) w przypadku grup min 6 osób będą tworzone grupy do lat 8, 10, 12.
09-10.06.2012r
– odprawa techniczna 09.06.2012r godz. 09,15- I runda godz.10.00 i dalej
- 10.06.2012 godz.09.00 i dalej - do IX
- Zakończenie 15 minut po zakończeniu ostatniej partii

6. Grupy turniejowe i wpisowe
(z opłatą klasyfikacyjno – rankingową i rejestracyjną dla PZSzach Warszawa w przypadku uzyskania kategorii centralnych):
- Turniej B dla zawodników o rankingu do 1600; możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii szachowej
- Wpisowe: 50 PLN
- Turniej C (Turniej Młodych Talentów) dla dzieci do 12 lat (2000 i młodsi), możliwość uzyskania V, IV, III i II kat. szach
- Wpisowe: 30 PLN (wraz z ewentualną opłatą rankingową)

7. System i tempo gry:
Grupa B: - system szwajcarski na dystansie 9 rund
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika

Grupa C: (Turniej Młodych Talentów)
- system szwajcarski na dystansie 9 rund

Tempo gry 60 minut na partię dla zawodnika (ewentualnie 30 minut + 30 sekund za ruch)

Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę we wszystkich grupach wynosi 45 minut.

8. Nagrody:

W Turnieju B
za miejsce pierwsze 300 PLN
za miejsce drugie 200 PLN
za miejsce trzecie 100 PLN
Dalej nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe ze zdjęciem dla wszystkich uczestników).

W Turnieju Młodych Talentów
Nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników).

Uwagi: Tur B) Nagrody finansowe są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę.

9. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 02.06.2011r –turniej B, Turniej Młodych Talentów do 07.06.2012r
B) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1971/
C) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_1972/

W zgłoszeniu należy podać:
-nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,

Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto: Lubelski Klub Szachowy 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640 ewentualnie na sali
turniejowej przed odprawą techniczną.

Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie zostaną dopuszczeni w przypadku wolnych miejsc.

10. Uwagi końcowe.
- Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Nagrody finansowe w turnieju B gwarantowane przy udziale min 20 zawodników w grupie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021