Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej dla młodzieży szkolnej, studentów KUL oraz innych uczelni o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty

Patronat
- Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
- Lubelski Kurator Oświaty

I. CEL:
1. Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami wśród studentów i młodzieży licealnej.
2. Zachęcenie młodzieży szkolnej do studiowania w Lublinie.
3. Wyłonienie indywidualnych zwycięzców.

II. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody zostaną rozegrane na Dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Początek zawodów 02.06.2012r o godzinie 10.00.

III. ORGANIZATOR:
Lubelski Kub Szachowy we współpracy z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Klubem Uczelnianym AZS KUL Lublin.

IV.SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie indywidualnej na dystansie siedmiu rund.
2. Tempo gry: 15 minut na zawodnika.
3. W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

V. UCZESTNICTWO:
1. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i zaakceptowani przez organizatora.

VI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW:
1.Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana-1p; remis-0.5p przegrana-0p.
2. Kolejność miejsc w turnieju w przypadku równej ilości punktów ustalona zostanie w oparciu o
punktację dodatkową.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych otrzymają puchary
2. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

IX. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2300/
lub e-mailem na zbyszek.pyda@gmail.com Termin zgłoszeń do 31.05.2012r lub bezpośrednio przed
zawodami w przypadku wolnych miejsc.

INTERPRETACJA KOMUNIKATU NALEŻY DO ORGANIZATORA!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021