Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin II Memoriału Szachowego Im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego1. Cel.
Uczczenie pamięci znanego mikrobiologa i wielkiego pasjonaty szachów – Prof. Romana Mariana Bugalskiego oraz popularyzacja szachów w środowisku medycznym, wśród tudentów, młodzieży i dzieci.

2. Organizatorzy.
Bydgoska Izba Lekarska, parafialny Klub Sportowy „Leśny” Bydgoszcz, którego członkiem był zmarły profesor.

3. Termin.
2-3.06.2012 r.

4. Harmonogram turnieju:

02.06.2012 r. (sobota):
8.45 – Odprawa techniczna oraz oficjalne rozpoczęcie turnieju (w miejscu odbywania
turnieju)

9.00 – 13.15 Rundy I-II
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa (istnieje możliwość nabycia niedrogiego posiłku
na miejscu)
14.15 – 18.30 Rundy III-IV

03.06.2012 r. (niedziela):
9.00 – 15.30 Rundy V-VII
16.00 – Zakończenie turnieju

Przez cały czas trwania turnieju czynny będzie bufet z ciepłymi napojami (kawa
i herbata).

5. Miejsce gry i zapisy.
Turniej zostanie przeprowadzony w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 11 (w pobliżu stadionu Zawisza).
Dojazd z dworca PKP autobusem – linia nr 80, dojazd z centrum tramwajami linii nr 1 i 2.

Zapisy do turnieju przyjmuje p. Kazimierz Jurkiewicz, tel. 600-980-333.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 22.05.2012 r.

W przypadku wolnych miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do turnieju dodatkowych zawodników także po terminie przyjmowania zgłoszeń.

6. Prawo do uczestnictwa:
Prawo do gry w turnieju mają:
- lekarze, pracownicy medyczni i studenci medycyny z dowolnym rankingiem
- pozostali uczestnicy z rankingiem FIDE nie wyższym niż 1800 pkt.

7. System rozgrywek:
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem gry: 1 godzina na partię dla zawodnika (runda może trwać maksymalnie 2 godziny).

Istnieje możliwość zdobycia kategorii szachowych, do II włącznie.

8. Wpisowe:
30 zł płatne do 22.05.2012 r. na konto:
Bank Pocztowy 60 1320 1537 2064 0688 3000 0001 z dopiskiem: wpisowe do turnieju
szachowego lub w miejscu odbywania turnieju, 40 minut przed jego rozpoczęciem.

9. Nagrody:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości łącznej 400 zł,
II miejsce: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości łącznej 300 zł,
III miejsce: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości łącznej 200 zł,
IV miejsce: 100 zł,
V miejsce: 80 zł,
VI miejsce: 50 zł,
VII – XII miejsce: nagrody rzeczowe.

Dodatkowe nagrody dla lekarzy:
I miejsce: 200 zł,
II miejsce: 100 zł,
III miejsce: 70 zł,
IV – VI miejsce: nagrody rzeczowe.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczestnicy zakwaterowują się i żywią we własnym zakresie, jednakże organizator dołoży wszelkich starań w ułatwieniu znalezienia taniego noclegu wszystkim zainteresowanym, np. w miejscowej bursie medycznej w cenie około 25 zł za nocleg.

W celu rezerwacji miejsca należy porozumieć się do 30.04.2012 r. z dyrektorem bursy, tel. 697 912 471.

11. Uwagi końcowe.
W turnieju obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) oraz Kodeksu Szachowego. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy centralnej.

Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia zegarów szachowych. Ubezpieczają się na własny koszt.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021