Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT
OGÓLNOPOLSKICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH
w SZACHACH – ŁAZY k/Koszalina , 18-21.05 i 25 – 28.05.2012

I. CELE
• Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym.
• Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach

II. PATRONAT HONOROWY:
• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
• Prezydent Miasta Koszalina
• Wójt Gminy Mielno
• Kuratorium Oświaty w Szczecinie

III. PATRONAT MEDIALNY
• Telewizja Regionalna TVP 3 Szczecin,
• Radio Koszalin S.A.,
• Głos Koszaliński , Głos Pomorza ,

IV. ORGANIZATORZY:
Organizatorami Mistrzostw na zlecenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego są:
• Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie
• Zachodniopomorski Związek Szachowy w Koszalinie
• Akademicki Klub Szachowy „Hetman –Politechnika Koszalińska”

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia pisemne do udziału w zawodach należy składać na druku zgłoszenia (odpowiednio dla rodzaju szkoły załącznik nr 1, 2 lub 3) na adres:
Zachodniopomorski Związek Szachowy 75-529 Koszalin, ul. Piłsudskiego 90
lub e-mailem na adres: markan56@wp.pl,
W zgłoszeniu neleży określić potrzeby dotyczace zakwaterowania i wyżywienia - także osób towarzyszących.
Bliższych informacji udziela: Marian Kanarek (tel. (94) 3402509 kom. 505171279)
Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 27.04.2012 r.

VI. KIEROWNICTWO MISTRZOSTW:
Marian Kanarek – Prezes Zachodniopomorskiego Związku Szachowego z siedzibą w Koszalinie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SZS – Wojciech Jobda

VII. MIEJSCE I TERMIN.
Zawody zostaną rozegrane w Ośrodku Wczasów Rodzinnych „UNIWERSAL” w Łazach k/Koszalina ul. Leśna 1 - miejscowość nadmorska województwo zachodniopomorskie www.universal.pl, w następujących terminach:
• Ogólnopolskie Zawody Szkół Podstawowych 18 - 21.05.2012 r.
Przyjazd w dniu 18.05.2012r. do godz. 19.00
- odprawa techniczna o godz. 20.00
• Ogólnopolskie Zawody Gimnazjów 25 - 28.05.2012 r.
Przyjazd w dniu 25.05.2012 r. do godz. 19.00
- odprawa techniczna o godz. 20.00
• Ogólnopolskie Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych 25 - 28.05.2012 r.
Przyjazd w dniu 25.05.2012 r. do godz. 19.00
- odprawa techniczna o godz. 20.00

VIII. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund - kojarzenie komputerowe lub systemem kołowym.
Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składać się będzie z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczyny (szachownica 4).
Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej.
Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych wpisem w legitymacji szachowej), przy identycznych średnich rankingach zostanie przeprowadzone dodatkowe losowanie numerów startowych.
Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

IX. TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami

X. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć:
 uczniowie szkół podstawowych ur. w 1999 i młodsi
 uczniowie szkół gimnazjalnych ur. w latach 1996 i młodsi
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ur. w latach 1992 i młodsi
uczęszczający do danej szkoły - minimum od września 2011, po zgłoszeniu i przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej. Prawo udziału w zawodach mają medaliści drużynowych wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady a w przypadku rezygnacji powyższych - zespoły które zajęły kolejne miejsca.
W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuszczenia do zawodów inne zespoły tj. więcej niż trzy z województwa.

XI. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p.
Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:
- punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)
- wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)
- wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia ) decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. Gdy i ten nie wyłoni zwycięzcy o tytule decydować będą wyniki na pierwszej i kolejnych szachownicach.
W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

XII. OPŁATA STARTOWA
Startowe w Zawodach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 60 zł od drużyny (160 zł w przypadku drużyn nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto:
ZZSzach Koszalin PKO BP S.A. 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889

XIII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Wczasów Rodzinnych „UNIWERSAL” przyjmuje Marian Kanarek (kontakt jak w pkt. V. )
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3 osobowych wynosi 70 zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 210 zł
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 100 zł za dobę
Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej konto, lub gotówką przed odprawą techniczną.

XIV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają , puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
• Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary
• Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy

XV. SPRAWY RÓŻNE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną oraz legitymację szachową, o ile taką posiada.
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja w trakcie trwania mistrzostw jest ostateczna.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.

Marian Kanarek Wojciech Jobda
Prezes ZZSzach w Koszalinie Wiceprezes ZW SZS

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021