Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Grand Prix Włocławka w szachach 2012

1. Cel Imprezy:
Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych.

2. Organizator:
• Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellońska 21
• Portofino Centrum Konferencyjne - Restauracja - Hotel, Włocławek, ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
• Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, Włocławek, ul. Chmielna 24
• Doradca Podatkowy Marian Będziński, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A

3. Termin i Miejsce Zawodów
Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P15 na dystansie 9 rund każdy:
• Turniej A w dniu: 13 maja 2012 r.
• Turniej B: w dniu 24 czerwca 2012 r.
• Turniej C: w dniu 9 września 2012 r.
• Turniej D: w dniu 11 listopada 2012 r.
Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku przy ul. Chmielnej 14. Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.
W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo telefonicznie: 515 155 502 lub
na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 11 maja 2012 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry. Wpisowe - w wysokości 20 PLN - jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje. Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia wpisowego - po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc
Turnieje zostaną rozegrane tempem P-15 na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym programem Chess Arbiter Pro. Kolejność w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie wg. punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody
Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów w wysokości:
1. miejsce 300 PLN
2. miejsce 200 PLN
3. miejsce 100 PLN
4. miejsce 50 PLN
W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe.
Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają nagrody książkowe.
Fundatorem pucharów medali i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski.
Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja - Hotel
oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński.

7. Ustalenia końcowe.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator .Odwołania i protesty należy składać na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100 zł. na ręce sędziego zawodów .W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie 3 osobowe jury dappelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów.
Portofino Centrum Konferencyjne - Restauracja - Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.

Opracował: Marian Będziński i Marek Szymczak

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021