Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikatREGULAMIN
TURNIEJÓWSZACHOWY
WEEKEND W GALERII KASKADA SZCZECIN, 3-4 MARCA 2012 r.

 1. ORGANIZATOR
Studio
2 Biuro Promocji przy współpracy z KSz Gryf Szczecin
 1. TERMIN
  I MIEJSCE


 • 3
  marca 2012 r. godz. 12:00 - Turniej OPEN • 4
  marca 2012 r. godz. 12:00 - Turnieje Młodzików i JuniorówTurnieje
zostaną rozegrane w
Galerii
Kaskada

przy al. Niepodległości 36 w Szczecinie.


Biuro
zawodów znajduje się na poziomie -1 (przy scenie)

 1. CEL
  ROZGRYWEK

 • Popularyzacja
  sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic; • Podnoszenie
  umiejętności szachowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
  młodzieży;
 • Przyjemne
  spędzenie wolnego czasu w Galerii Kaskada

 1. UCZESTNICTWO,
  SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 1. Turniej
  OPEN


 • W
  turnieju nie pobiera się wpisowego; • Prawo
  do gry mają wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności; • Nagrody
  w dodatkowych klasyfikacjach dla: zawodniczek, seniorów (ur. 1952 i
  starsi), oraz najlepszego juniora i juniorki;
 • Turniej
  zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem
  po 15 minut dla zawodnika; • Zgłoszenia
  do rozgrywek do 2.03.2012r. za pośrednictwem formularza na stronie
  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_642/
  lub poprzez mail
  gryf@szachy.szczecin.pl

Potwierdzenie
zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników u sędziego głównego w
dniu zawodów w godz. 11:00 – 11:45W
zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę
urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany
telefon kontaktowy. W przypadku juniorów należy podać, do którego
turnieju jest zgłoszenie (młodzicy i juniorzy mają możliwość gry
zarówno w turnieju juniorskim jak i OPEN).Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Turniej
  Młodzików


 • W
  turnieju nie pobiera się wpisowego; • Prawo
  do gry mają dzieci do lat 12 bez względu na posiadane umiejętności; • Zostaną
  wyodrębnione klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców do lat 8 (ur.
  2004 r. i młodsze), 10 (ur. 2002-2003 r.) i 12 (ur. 2000-2001r.)
 • Turniej
  zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem
  po 15 minut dla zawodnika; • W
  przypadku wysokiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo do
  podziału Turnieju Młodzików na 2 grupy; • Zgłoszenia
  do rozgrywek do 1.03.2012r. za pośrednictwem formularza na stronie
  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_640/
  lub poprzez mail
  gryf@szachy.szczecin.pl.

Potwierdzenie
zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników u sędziego głównego w
dniu zawodów w godz. 11:00 – 11:45W
zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę
urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany
telefon kontaktowy. W przypadku juniorów należy podać, do którego
turnieju jest zgłoszenie (młodzicy i juniorzy mają możliwość gry
zarówno w turnieju juniorskim jak i OPEN).Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Turniej
  Juniorów

 • W
  turnieju nie pobiera się wpisowego; • Prawo
  do gry mają dzieci i młodzież do lat 16 bez względu na posiadane
  umiejętności;
 • Zostaną
  wyodrębnione klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców do lat 14 (ur.
  1998r. i młodsze) i 16 (ur. 1996-1997r.); • Turniej
  zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem
  po 15 minut dla zawodnika; • Zgłoszenia
  do rozgrywek do 1.03.2012r. za pośrednictwem formularza na stronie
  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_641/
  lub poprzez mail
  gryf@szachy.szczecin.pl.

Potwierdzenie
zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników u sędziego głównego w
dniu zawodów w godz. 11:00 – 11:45W
zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę
urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany
telefon kontaktowy. W przypadku juniorów należy podać, do którego
turnieju jest zgłoszenie (młodzicy i juniorzy mają możliwość gry
zarówno w turnieju juniorskim jak i OPEN).Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. PRZEPISY
  GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują
aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.


O
końcowej kolejności decyduje:
 1. liczba
  zdobytych punktów,
 2. Buhcholz
  bez skrajnych wyników, 3. Buhcholz
  pełny, 4. liczba
  zwycięstw, 5. progress,
 6. wynik
  bezpośredniego pojedynku.

 1. NAGRODY
  I WYRÓŻNIENIAW
turnieju OPEN za miejsca 1-6 nagrody finansowe. Pozostałe nagrody
występują w postaci kart zakupowych do zrealizowania na terenie
Galerii Kaskada.


Wszyscy
nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.

 1. Turniej
  OPEN – sobota

KLASYFIKACJA
OPENMiejsceI
IIIII
IVVVI
Klasyfikacja


Open500,00400,00300,00
200,00150,00
100,00

POZOSTAŁE
KLASYFIKACJEMiejsceIII
IIIKlasyfikacja
- Zawodniczki
Karta
zakupowa


o
wartości 150 ZŁKarta
zakupowao
wartości 100 ZŁKarta
zakupowa


o
wartości 50 ZŁKlasyfikacja
- SeniorzyKarta
zakupowa


o
wartości 150 ZŁ
Karta
zakupowa


o
wartości 100 ZŁKarta
zakupowao
wartości 50 ZŁNajlepszy
junior
Karta
zakupowa


o
wartości 150 ZŁ-
-Najlepsza
juniorka
Karta
zakupowa


o
wartości 150 ZŁ-
-
 • Nagroda
  rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju.


 1. Turnieje
  Młodzików i Juniorów - niedziela
MiejsceIIIIIINAGRODY


Oddzielnie
dla dziewcząt i chłopcówdo
8 lat
Karta
zakupowa


o
wartości 100 ZŁ
Karta
zakupowa wartości 70 ZŁKarta
zakupowa


o
wartości 50 ZŁ9-10
latKarta
zakupowao
wartości 100 ZŁKarta
zakupowa wartości 70 ZŁKarta
zakupowao
wartości 50 ZŁ11-12
lat
Karta
zakupowa


o
wartości 100 ZŁKarta
zakupowa wartości 70 ZŁ
Karta
zakupowa


o
wartości 50 ZŁ13-14
latKarta
zakupowa


o
wartości 100 ZŁ
Karta
zakupowa wartości 70 ZŁKarta
zakupowa


o
wartości 50 ZŁ
15-16
lat
Karta
zakupowa


o
wartości 100 ZŁKarta
zakupowa wartości 70 ZŁ
Karta
zakupowa


o
wartości 50 ZŁ


 • Nagroda
  rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki turnieju. • Drobny
  upominek dla 100 najmłodszych dzieci

 1. HARMONOGRAM
  TURNIEJÓW


 1. Turniej
  OPEN 3.03.2012 r. (sobota)11.00
– 11.45 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń


12.00
Uroczyste otwarcie zawodów


12.00

– 17.15 Rundy 1-9


ok.
17.30 Uroczyste zakończenie zawodów
 1. Turnieje
  Młodzików i Juniorów 4.03.2012 r. (niedziela)11.00
– 11.45 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń


12.00
Uroczyste otwarcie zawodów12.00
– 16.05 Rundy 1-7


ok.
16.30 Uroczyste zakończenie zawodów
 1. UWAGI
  KOŃCOWE

 • Podczas
  trwania turniejów przewiduje się zabawy i konkursy dla uczestników.

Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
 • Zgłoszenie
  do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu
  turnieju. • Uczestnicy
  biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i
  przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez
  organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość,
  e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich
  działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
  29 sierpnia 1997 r.
 • W
  wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
  odwołania turnieju bez podania przyczyny. • Ostateczna
  interpretacja regulaminu należy do organizatorów. • Nagrody
  nie są łączone – uczestnik otrzymuje tylko jedną nagrodę o
  wyższej wartości.
 • Uczestnicy
  zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie
  zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
  wypadków. • Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe. • Organizator
  zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
  audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności
  zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
  przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i
  promocyjnych.
 • Niniejszy
  regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym na terenie Galerii
  Kaskada w Szczecinie oraz na stronie www.szachy.szczecin.pl
4


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021