Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 37 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT

TURNIEJ CZEKOLADOWY dla dzieci
w ramach obchodów 70-lecia klubu WKS HETMAN

1.Organizator:
WKSz HETMAN

2. Miejsce:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

3. Termin:
7 listopada 2015r.
Potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda – początek godz. 10:00. Zakończenie turnieju około 14:00

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki.
Wpisowe 15 PLN.
Zgłoszenia do turnieju:
- poprzez formularz na stronie: www.wkszhetman.pl,
- poprzez SMS na numer 604514545 (należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia),
- poprzez e-mail: marek.scisly@vp.pl
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10min + 5sek na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja w turnieju:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Nagrody:
W każdym turnieju każdy uczestnik otrzymuje czekoladę oraz upominki.

9. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Liczba miejsc ograniczona do 50.
Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997r.Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021