Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 73 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Komunikat turnieju Jesień z Szachami 22.11.2014r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. MECENAT
Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych w turniejach

III. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w sobotę 22. listopada 2014 r. w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy
ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
Grupa A - OPEN - dla wszystkich chętnych bez względu na posiadaną kategorię szachową;
Grupa B - Młode Talenty - dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych.
Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.
Kojarzenie komputerowe, tempo gry: zegary elektroniczne 13min+2s.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

V. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.
Zgłoszenia online:
grupa A - OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5909/
grupa B – Młode Talenty http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5908/
możliwość zgłoszeń przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok
urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym
Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR
e-mail z danymi na adres: arek@szachy.szczecin.pl
zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów 22.11.2014 r. w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45:
Grupa A - OPEN:
25 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,
20 zł - zawodnicy urodzeni w 1948 i starsi, juniorzy do lat 18,
Grupa B - Młode Talenty:
15 zł
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2014r. - 5 zł zniżki
Zgłoszenia na sali gry skutkują wzrostem wpisowego o 5 zł.
Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 9.45 zostaną usunięte z listy startowej.

VII. NAGRODY
Grupa OPEN
Nagrody główne
I - 700,00 zł + puchar VI - 100,00 zł
II - 600,00 zł VII - 80,00 zł
III - 500,00 zł VIII - 70,00 zł
IV - 300,00 zł IX - 50,00 zł
V - 200,00 zł X - 40,00 zł
Nagrody w grupach rankingowych PZSzach (nie są łączone)
1000 – 1400 40,00 zł 1000 – 1600 40,00 zł
1000 – 1800 40,00 zł 1000 – 2000 40,00 zł
Nagrody specjalne (mogą być łączone)
Najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Grupa B
I m-ce Puchar + nagroda rzeczowa
Medale i nagrody rzeczowe za miejsca II-III i najlepszego zawodnika i zawodniczki do lat 8
Dyplomy, upominki i łakocie dla wszystkich uczestników.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku
przepadają.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://drive.google.com/file/d/0B8MD3u4uBlxNRmRYVWtaRGltak0/edit?usp=sharing
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020