Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 2 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V MIĘDZYNARODOWEGO KRESOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO
Sokółka 2014

I. CEL ZAWODÓW:
Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podnoszenie umiejętności szachowych i kwalifikacji zawodników.
Podwyższenie kategorii szachowych.
Integracja adeptów gry szachowej obszarów transgranicznych poprzez zmagania sportowe w myśl sentencji FIDE „Gens Una Sumus”.
Promocja powiatu sokólskiego i jej walorów turystyczno-sportowych.
Nawiązanie kontaktów szachowych z krajami ościennymi.

II. PATRONAT
Marszałek Województwa Podlaskiego
Burmistrz Sokółki
Sokólski Fundusz Lokalny
Patronat medialny: http://www.isokolka.eu

III. ORGANIZATOR:
Ludowy Uczniowski Klub Szachowy ,,Orient Sokółka” przy współudziale:
- Sokólskiego Ośrodka Kultury,
- Sokólskiego Funduszu Lokalnego,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
 Kierownik: Wojciech Zajkowski kom. 603 589 493, e-mail: wzajkowski@wp.pl
Współpraca: Józef Bochenko, kom. 507 123 671
Sędzia główny: IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE:
8-13 lipca 2014 roku
Sokólski Ośrodek Kultury, Sokółka ul. Grodzieńska 1

V. UCZESTNICY:
Grupa „A” – zawodnicy z rankingiem FIDE i PZSzach. min.1600
(turniej otwarty zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)
 Grupa „B” – zawodnicy z rankingiem PZSzach. maksymalnie 1600
(ranking FIDE nie ma znaczenia)
Grupa „C” – zawodnicy urodzeni w 2006 roku i młodsi

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną u sędziego: leszeg@wp.pl lub na witrynach turniejowych: http://www.chessarbiter.com/turnieje/
VIII. TERMINARZ:
Turnieje A i B
08.07.2014 r.: (wtorek)
do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 09:45 – ogłoszenie list startowych
godz. 10.00 – I runda
godz. 16.00 – II runda
09.07.2014 r.: (środa)
godz. 10.00 – III runda
godz. 16.00 – IV runda
 10.07.2014 r. (czwartek)
godz. 10.00 – V runda
godz. 16.00 – VI runda
 11.07.2014 r. (piątek)
godz. 10.00 – V runda
godz. 17.00 – Turniej szachów błyskawicznych
 12.07.2014 r. (sobota)
godz. 10.00 – VII runda
godz. 15.00 – wycieczka
 13.07.2014 r. (niedziela)
godz. 10.00 – IX runda
godz. 14.00 – zakończenie
Turniej C (możliwość zdobycia III kategorii)
 11.07.2014 r.: (piątek)
do godz. 09.30 – zgłoszenia
godz. 10:00 – rundy I-III
 12.07.2014 r.: (sobota)
godz. 10:00 – rundy IV-V
 13.07.2014 r.: (niedziela)
godz. 10:00 – rundy VI -VII

IX. KRYTERIA KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:
Liczba punktów
Średni Buchholz
Pełny Buchholz
Liczba zwycięstw
Progresja

X. NAGRODY:
 Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w grupach:
- A – za I miejsce 700 zł
- B – za I miejsce 300 zł
- C – nagrody rzeczowe i upominki
 Pozostałe nagrody pieniężne zostaną podane po 2. rundzie
 Puchary i medale za miejsca I-III w każdej grupie
 Dyplomy udziału we wszystkich grupach
 Nagroda specjalna za najlepszy wynik juniora i juniorki z klubu Sokółki
 Nagroda specjalna dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju
Uwaga: Pula nagród może zwiększyć się znacząco – trwają konsultacje ze sponsorami.

XI. WPISOWE:
Grupa „A” – 70 zł (w tym opłata rankingowa 20 zł i do FIDE 1,6 EUR)
GM, WGM, IM, WIM zwolnieni z wpisowego
Grupa „B” – 50 zł
Grupa „C” – 40 zł
Zawodnicy LUKSz. Orient Sokółka płacą 50% wpisowego

XII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Organizator proponuje zakwaterowanie w:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Ośrodek Wypoczynkowy "Nad Zalewem"
Sokółka, ul. Wodna 20
telefon recepcja: 513 131 975; 85 711 25 67
ośrodki wypoczynkowe  Sokółka
Noclegi Nad Karmazynem - Sokółka ul. Mała 1A; tel. kom.: 504-495-164
Sigma Sala Weselna i Hotel
Sokółka, ul. 1-go Maja13
telefon: 668 448 552
hotele  Sokółka
Verde" Sp. j.
Sokółka, ul. Białostocka 200
telefon: 85 711 01 45
hotele  Sokółka
Zajazd Bakunówka
Sokółka, ul. Mickiewicza 2
telefon: 85 711 27 93
hotele  Sokółka
Szczegóły dotyczące noclegów i kontakt bezpośredni na stronie: http://meteor.turystyka.pl/noclegi,uslugi-noclegowe,sokolka,60.html
Zamówienia zakwaterowania w hotelu OSiR nad Zalewem Sokólskim należy przesyłać na adres ziukjb@wp.pl w terminie do 20 czerwca 2013 r.
Rezerwacja pokoi wg zgłoszeń do wyczerpania miejsc (20 miejsc). Koszt 30 zł za nocleg od osoby (jest to najtańszy nocleg w Sokółce).
Pozostałe rezerwacje: proszę kontaktować się bezpośrednio z hotelem.

XIII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Wycieczka na największą w Europie plantację Borówki Amerykańskiej
W programie: zwiedzanie plantacji, ognisko i inne atrakcje

XIV. SPRAWY RÓŻNE:
W zawodach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia grup i zmian w wysokości nagród.
Zawodnicy ubezpieczają się we zakresie własnym; opiekę nad niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie klubowi zawodnika.
Do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu dotyczących przepisów gry jest upoważniony sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Organizatorzy: /…/ Wojciech Zajkowski, /…/ Józef Bochenko

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021