Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 71 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


MOKATE OPEN X Międzynarodowy Turniej Szachowy w ramach GP Goleszowa 2014 2/5
GOLESZÓW 2014-03-16/2014-03-16

system Mokate
Arbiter:Karol Linert

Komunikat Organizacyjny

X Międzynarodowego Turnieju Szachowego
MOKATE OPEN

Turniej rozgrywany jest w ramach Grand Prix Gminy Goleszów 2014, terminy tegorocznych turniejów:
16.03, 29.06, 02.08 i turniej 12.10. na którym wręczane będą medale za miejsca w dodatkowych klasyfikacjach cyklu 2014 ( 3 najlepsze wyniki z 4 pierwszych turniejów)

gospodarzem turnieju jest Gmina Goleszów - http://www.goleszow.pl/
celem turnieju jest popularyzacja szachów i promocja Gminy Goleszów

patronat medialny:
Głos Ziemi Cieszyńskiej: http://www.gzc.cieszyn.pl/
Kronika Beskidzka: http://www.kronika.beskidzka.pl/
Regionalny Portal Internetowy: http://www.beskidzka24.pl/


I. Organizator:
Gmina Goleszów, 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, 43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 25
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów, 43-440 Goleszów ul. Grabowa 1

Kierownik turnieju – Karol Linert (tel: 507854567; karollinert@tlen.pl)

II. Termin i miejsce:
16.03.2014 (NIEDZIELA)
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, Goleszów ul. Cieszyńska 25
9.30 zamknięcie listy startowej


III. System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund,
system Mokate: rundy I - II P-5, rundy III - VII blitz P-10, rundy VIII - IX rapid P-15.

IV. Warunki uczestnictwa:
Turniej ma charakter otwarty.
Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 9.30 !!!!!!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia.

V. Wpisowe:
Obowiązuje opłata wpisowego, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów:
– 10 zł dla mieszkańców Goleszowa i zawodników dawnej „Olimpii” Goleszów,
– 20 zł pozostali,
W indywidualnych przypadkach organizator ma prawo odstąpić od pobrania lub zmienić wysokość opłaty wpisowej.

VI. Nagrody w turnieju 16.03.2014:
Miejsca I - III puchary, puchar dla najlepszej zawodniczki, a w kategoriach do 16 lat, do 10 lat i powyżej 65 lat - medale.
Łączna wartość nagród 5500zł w tej kwocie są puchary, medale, nagrody gotówkowe i 50 nagród produktowych firmy MOKATE, możliwe są dodatkowe nagrody.

Nagrody pieniężne w turnieju:
I – 700 zł, II - 500 zł, III - 300 zł, IV - 200 zł, V - 100 zł
najlepsze kobiety: I - 500 zł, II - 200 zł, III - 100 zł
ELO do 2200 - 200 zł
ELO do 2000 - 3 x 50 zł
ELO do 1800 - 3 x 50 zł
ELO do 1600 - 3 x 50 zł

Nagrody produktowe firmy MOKATE za miejsca 1 do 40
i dla 10 młodzików do 14 lat

W turnieju można otrzymać nagrodę pieniężną + produktową, nagród pieniężnych nie łączy się.


VII. Finansowanie:
Gmina Goleszów w znacznej części pokrywa koszty związane z organizacją turnieju, puchar Gminy i medale w dodatkowych kategoriach klasyfikacji końcowej.

Sale do gry udostępnia Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

Podstawowe nagrody pieniężne ufundowane będą z darowizny, którą przekaże Firma MOKATE, Firma MOKATE przekaże również nagrody produktowe (minimum 50 szt).
Firma MOKATE w czasie trwania turnieju prowadzić będzie bezpłatną degustację swoich wyrobów.


VIII. Sędziowanie:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.


IX. Inne:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.

Kibice mogą przebywać na sali gry.

Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.

Termin i miejsce rozgrywania turnieju może się zmienić.

Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów.


X. Klasyfikacja Grand Prix:
Sposób przyznawania punktów GP:

malejąco o 5 punktów – od 250 punktów GP za 1 miejsce, do 205 punktów GP za 10 miejsce

malejąco o 3 punkty – od 205 punktów GP za 10 miejsce, do 115 punktów GP za 40 miejsce

malejąco o 2 punkty – od 115 punktów GP za 40 miejsce, do 35 punktów GP za 80 miejsce, następnie co jeden punkt mniej do 15 punktów za 100 miejsce

Do klasyfikacji końcowej Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2014, każdemu z zawodników zaliczone zostaną maksymalnie 3 najlepsze wyniki uzyskane w czterech pierwszych turniejach cyklu. Przy równej liczbie punktów GP o kolejności zadecydują:

- lepszy wynik punktowy (punkty GP) zawodnika w jego najlepszym turnieju

- porównanie kolejnych najlepszych wyników (punkty GP)

- porównanie punktów GP ostatniego turnieju z udziałem danych zawodników.
Klasyfikacje dodatkowe: do 10, do 18 lat, powyżej 65 lat, ranking do 1250, mieszkaniec Goleszowa.

Rezygnacja zgłoszonego zawodnika z udziału w zawodach bez powiadomienia Organizatora, będzie miała wpływ na przyjęcie zgłoszenia do nastepnych turniejów.

Prezes LKS "Olimpia" Goleszów - Stanisław Duda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020