Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XI Mityng Szachowy o puchar Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka
8 – 9 luty 2014 r.

Komunikat organizacyjny
"XI Mityngu Szachowego o puchar Burmistrza Wielunia"

Patronat: Burmistrz Miasta Wielunia Pan Janusz Antczak

Organizatorzy: UKS „Piątka Wieluń” na zlecenie Gminy Wieluń,
Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu.

Termin: 8 - 9 luty 2014 r. (harmonogram w załączeniu).

Miejsce: sala Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38

Cel turnieju: popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji
przez szachistów ziemi wieluńskiej i innych ośrodków szachowych, zdobycie V i IV kategorii szachowej.

System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu Chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch.,Progres, liczba zwycięstw.
Grupy turniejowe:
grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rankingiem min.1600 oraz powyżej lat 16;w drodze wyjątku (decydują organizatorzy) - także juniorzy i juniorki z rankingiem min.1400;dziewięć rund, P-30 (trzydzieści min. na zaw.)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/
grupa B - juniorki i juniorzy z rankingiem 1250-1400– do lat 16;dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika)http://www.chessarbiter.com/turnieje/
grupa C - dzieci (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1200 – do lat 13, dziewięć rund, P-30 (trzydzieści min. na zaw.)http://www.chessarbiter.com/turnieje/

Sędziowanie: Waldemar Wolniaczyk

Wpisowe: seniorzy 30 zł, juniorzy 20 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.
Uwaga!!! W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłki: w sobotę (bułka+herbata) i w niedzielę (obiad)

Nagrody i wyróżnienia: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe; w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska .

Zgłoszenia: w terminie do 6 lutego 2014 r. do godziny 20.oo przyjmuje Pan Waldemar Wolniaczyk tel. 0606-657-793 lub pocztą elektroniczną na adres:wwolniaczyk@gmail.com lub bezpośrednio na strony szachowe chessarbiter podane przy grupach turniejowych.

Koordynator organizacji turnieju: Waldemar Wolniaczyk, tel. 0606-657-793

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Uwagi końcowe:
1. Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. Interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. Istnieje możliwość zapewnienia noclegu z dnia 8 na 9.02.2014 r. oraz posiłków – kolacja 8.02 oraz śniadanie 9.02 (suchy prowiant) - (opłata ok. 30zł), Zainteresowanych prosimy o rezerwowanie noclegu podczas zgłaszania uczestnictwa w turnieju z jednoczesnym podaniem telefonu kontaktowego.
4. UWAGA: osoby nie zgłoszone w terminie płacą wpisowe o 10 zł. wyższe.

Harmonogram organizacji turnieju

8.02.2014r. - 13.00 - 13.30 - potwierdzenie obecności wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy,
15.45 - 16.15 - podwieczorek,
16.15 - 18.30 - rundy trzecia i czwarta.
9.02.2014r. - 9.30 - 13.00 - rundy piąta, szósta oraz siódma
13.00 -13.30 - obiad,
13.30 -15.45 - rundy końcowe,
16.00 - 16.30 - zakończenie turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020