Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 39 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach – III i IV Liga Juniorów
Radków, 05–07.04.2013

serwisy turniejowe:
III Liga
IV Liga

ORGANIZATOR:
UKS GIECEK Radków przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, DZSzach
Kierownik zawodów: Kazimierz Szydełko tel. 695 707 593
e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl

TERMIN I MIEJSCE:
III Liga 05–07.04.2013 r.
IV Liga 06–07.04.2013r .
CAMP Radków przy Zalewie ul. Kolonia Leśna 2

SYSTEM ROZGRYWEK
Według Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach – III Dolnośląska Liga Juniorów 2013 i IV Dolnośląska Liga Juniorów 2013 opublikowanych na stronie www.dzszach.pl

OPŁATY
Wpisowe do III DLJ – 80 zł za drużynę oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach – 20 zł od każdego zawodnika, który zagra przynajmniej jedną partię należy wpłacać do Dolnośląskiego Związku Szachowego Meritum Bank
47 1300 0000 2076 7154 4490 0001 lub bezpośrednio w biurze do 02.04.2013 r.
(Wpisowe + OKR za skład podstawowy wynosi 80 + 6x20 = 200 zł

Wpisowe do IV DLJ – 60 zł za pierwszą drużynę, 30 zł za kolejne drużyny z jednego klubu należy wpłacać do organizatora.

Zakwaterowanie z wyżywieniem:
Pokój 2-osobowy 75 zł/osobodzień
Pokój 3,4-osobowy 72 zł/osobodzień
Pokoje posiadają łazienkę i internet w gniazdku (trzeba posiadać własny kabel RJ45)
Dodatkowy obiad to 15 zł.

Opłaty za pobyt proszę dokonywać przelewem na konto w terminie do 25.03.2013 r. na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Handlowa 11,
57–420 Radków, PEKAO Bank SA nr 88 1240 3464 1111 0010 2699 9958.
W wyjątkowych sytuacjach można dokonać opłaty gotówkowej w dniu przyjazdu po uprzednim zgłoszeniu ilościowym ilości osób do dnia 20.03. informując kierownika zawodów.

REZERWACJA NOCLEGÓW:
Zgłoszenia ilościowe na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem rezerwacji pokoi przyjmuje do dnia 20.03.2013 r. kierownik zawodów Kazimierz Szydełko e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl tel. 695 707 593.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
Zgłoszenia drużyn oraz składy imienne proszę wysyłać do sędziego głównego
Rafała Siwika e-mail: rafal@siwik.pl SMS 78 33 33 900
POSTANOWIENIA K0ŃCOWE:
Organizator zapewnia puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn oraz dyplomy dla wszystkich drużyn, a także nagrody za wygranie szachownicy. W przypadku pozyskania dodatkowych środków także nagrody rzeczowe.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

PROGRAM ZAWODÓW III DLJ (orientacyjny):

05.04.2013 (piątek)
Przyjazd zawodników do godz. 17:00
17:00 – 17:30 – potwierdzenie udziału
17:30 – kolacja
17:55 – odprawa techniczna
18:00 – 22:00 – I runda

06.04.2013 (sobota)
08:00 – 08:45 – śniadania
09:00 – 13:00 – II runda
12:40 – 13:40 – obiad
14:00 – 18:00 – III runda
18:00 – 19:00 – kolacja

07.04.2013 (niedziela)
08:00 – 08:45 – śniadania
09:00 – 13:00 – IV runda
12:40 – 13:40 – obiad
14:00 – 18:00 – V runda
18:15 – uroczyste zakończenie Mistrzostw.

PROGRAM ZAWODÓW IV DLJ (orientacyjny):
05.04.2013 (piątek)
Przyjazd zawodników
18:00 – 19:00 kolacja

06.04.2013 (sobota)
08:00 – 08:45 – śniadanie
09:15 – 10:30 – potwierdzenie udziału
10:50 – odprawa i rozpoczęcie zawodów
11:00 – 13:00 – I runda
12:40 – 13:40 – obiad
14:00 – 16:00 – II runda
16:00 – 18:00 – III runda
18:00 – 19:00 – kolacja

07.04.2013 (niedziela)
08:00 – 08:45 – śniadania
09:00 – 11:00 – IV runda
11:00 – 13:00 – V runda
12:40 – 13:40 – obiad
14:00 – 16:00 – VI runda
16:00 – 18:00 – VII runda
18:15 – uroczyste zakończenie Mistrzostw.

Regulamin Ośrodka Camp Radków firmy Chris Turystyka i Rekreacja


1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników przebywających w Ośrodku w Radkowie.
2. Osoby przyjeżdżające zobowiązane są w pierwszym dniu pobytu dokonać formalności meldunkowych w recepcji ośrodka.
3. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania godzin wydawania posiłków.
4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych oraz materiałów i sprzętu edukacyjnego może odbywać się wyłącznie pod nadzorem instruktorów lub wychowawców (wówczas za zgodą instruktorów).
5. Z w/w należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z regulaminem obowiązującym na danym obiekcie (np. kąpielisko, ścianka wspinaczkowa)
6. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
7. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
8. Zabrania się posiadania i używania w pokojach i domkach odbiorników elektrycznych dużej mocy (np.: grzejniki, czajniki).
9. Palenie ognisk może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym i za zgodą kierownika Ośrodka.
10. Zabrania się niszczenia i wycinania drzew i krzewów na terenie ośrodka.
11. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz palenia tytoniu.
12. W Ośrodku obowiązuje zakaz wychodzenia i wchodzenia do pokoi oraz domków przez okna lub balkony.
13. Za umyślnie spowodowane szkody powstałe w czasie pobytu oraz zgubione klucze do pokoi i domków uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową. W wypadku szkód zastanych w pokoju tuż po przyjeździe do ośrodka zakwaterowane osoby powinny dopilnować aby w pierwszym dniu pobytu wypełnić i przekazać na recepcję formularz usterek.
14. Zabrania się przebywania w nie swoich pokojach lub domkach bez zgody i wiedzy ich mieszkańców.
15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki.
16. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu mogą być usunięte z terenu Ośrodka.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020