Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 41 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT - REGULAMIN CZEKOLADOWEGO GRAND PRIX HETMANA

1.Organizator:
WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce:
Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, Wrocław ul. Św. Antoniego 31 B.

3. Termin:
Pierwszy turniej: 24.12.2013 r. (niedziela), potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

Kolejne turnieje: raz w miesiącu.

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN. Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz na stronie www.gant.wroclaw.pl lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 15 minut na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 6 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w osobnej kategorii dla dziewczynek i chłopców.

7. Nagrody:
W każdym turnieju minimum 15% dziewczynek i chłopców otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary, medale i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową.

8. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Liczba miejsc ograniczona do 50.

9. UWAGA! Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Zapraszamy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020