Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 72 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Turniej Noworoczny 2012

1. Organizator.
MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5,
MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

2. Sponsor główny
Gmina Wrocław.

3. Termin i miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w dniach 28-30.12.2012 w MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5.

4. Uczestnictwo i zgłoszenia.
W turnieju może wziąć udział każdy szachista.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na stronie

grupa A

grupa B

grupa C

5. Nagrody.
a) W grupie A można zdobywać punkty do rankingu FIDE- turniej jest zgłoszony do FIDE..
Zawodnicy, którzy zajmą 1-3 miejsca w grupie A oraz najlepsza zawodniczka otrzymają pamiątkowe dyplomy, 5 najlepszych uczestników zawodów w grupie A otrzyma bony upominkowe firmy „SATURN”. Wartość nagród za poszczególne miejsca zostanie podana w terminie do 18.12.2012r.
b) W pozostałych grupach można zdobywać szachowe kategorie - od V do II. Zawodnicy, którzy zajmą 1-3 miejsca w grupach B i C oraz najlepsza zawodniczka otrzymają pamiątkowe dyplomy, 5 najlepszych uczestników zawodów w grupach B i C otrzyma nagrody rzeczowe.

6. Warunki finansowe.
Wpisowe w wysokości 50 zł w grupie A, 30 zł w grupie B, 20 zł w grupie C. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
UWAGA! Zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą się po terminie zgłoszeń 27.12.2012 (czyli bez wcześniejszego zgłoszenia) wpłacają wpisowe o 5 zł wyższe.

7. Zasady rozgrywania partii.
Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych, a w grupach A i B z obowiązkowym zapisem posunięć (zwolnione od tego są dzieci przedszkolne i osoby niepełnosprawne).

8. System rozgrywek.
a) W grupie A mogą wziąć udział szachistki i szachiści posiadający ranking FIDE lub co najmniej II kategorię szachową. Turniej ten rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
b) W grupie B mogą wziąć udział szachistki i szachiści posiadający ranking PZSzach 1250 i więcej czyli zawodnicy zawodniczki posiadający co najmniej IV kategorię. Turniej ten rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
c) W grupie C mogą wziąć udział szachistki i szachiści posiadający ranking w granicach 1000-1250, czyli zawodnicy posiadający co najwyżej V kategorię lub zawodniczki posiadające co najwyżej IV kategorię. Turniej ten rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.

9. Tempo gry.
a) W grupie A - po 90 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund za wykonanie każdego posunięcia.
b) W grupie B - po 60 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika,
c) W grupie C - po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika,

10. Program rozgrywek.
a) GRUPA A:
piątek 28.12.2012
godz. 09:00 - 09:15 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 09:30 - 13:30 - I runda
godz. 14:30 - 18:30 - II runda
sobota 29.12.2012
godz. 09:30 - 13:30 - III runda
godz. 14:30 - 18:30 - IV runda
niedziela 30.12.2012
godz. 09:30 - 13:30 - V runda
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi zaraz po zakończeniu ostatniej partii.

b) GRUPA B:
sobota 29.12.2012
godz. 09:00 - 09:30 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 09:45 - 13:45 - I i II runda
godz. 14:30 - 18:30 - III i IV runda
niedziela 30.12.2012
godz. 09:30 - 13:30 - V i VI runda
godz. 14:30 - 16:30 - VII runda
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi zaraz po zakończeniu ostatniej partii.

c) GRUPA C:
piątek 28.12.2012
godz. 09:00 - 09:30 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 09:45 - 13:45 ¨C I-IV rundy
godz. 14:30 - 16:30 - V i VI runda
Godziny zakończenia gry dla poszczególnych zawodników są zazwyczaj znacznie wcześniejsze.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi zaraz po zakończeniu ostatniej partii w tej grupie.

10. Uwagi końcowe.
Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.muks.vel.pl oraz na wyżej wymienionych stronach chessarbiter.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020