Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Wojewódzki Turniej Mikołajkowy do 8, 10, 12, 14, 16, 18 lat i OPEN - V Memoriał Marka Łobejko pod Patronatem Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa LubelskiegoCel imprezy:
•popularyzacja „królewskiej gry” w środowiskach lokalnych województwa lubelskiego,
•propagowanie szachów wśród dzieci i dorosłych,
•stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,
•zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
•wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych,
•umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym,
•wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
•poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów,
•możliwość uzyskania kategorii szachowych,

1. Organizator:
Lubelski Klub Szachowy - www.szachy.lublin.pl
Patronat honorowy: Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie
Współpraca: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Klub Szachistów „Drakon” Lublin
Sędzia główny: Zbigniew Pyda (IA) Sędzia międzynarodowy

2. Miejsce: – Lublin / Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9

3. Potwierdzenie udziału: Godzina 9.00 – 9.45
Rozpoczęcie turnieju : godzina 10. Zakończenie turnieju: godzina 15.30-16.00

4. Zgłoszenia:
Wojewódzki Turniej Mikołajkowy do 12, 14, 16, 18 lat i OPEN- V Memoriał Marka Łobejko: http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4215/
Wojewódzki Turniej Mikołajkowy Młodych Talentów do 8 i 10 lat: http://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_4210/
Ewentualnie na adres zbyszek.pyda@szachy.lublin.pl
tel. Zbigniew Pyda 604-084-134

5. Wpisowe
a) juniorzy do lat 14 - 10zł
b) pozostali – 20zł.
W przypadku zawodników z jednej rodziny 3 i każdy następny bez wpisowego, dot. zawodników lubelszczyzny
Wpisowe można opłacić przelewem na konto Konto: Bank Milenium 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640
ewentualnie na sali turniejowej przed zawodami.

6. System rozgrywek i tempo gry :
Turniej Otwarty (OPEN ) – Szachy szybkie – 15 minut na partię 9 rund
Turniej Młodych Talentów 30 minut na partię 7 rund
system szwajcarski, kojarzenia komputerowe.

7. Nagrody:
OPEN :
I miejsce – 250 zł + puchar
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150zł
IV miejsce – 100zł
V miejsce – 50zł
VI miejsce – 30zł
Dla najlepszej kobiety – 50 zł + puchar
Puchary Marszałka Województwa dla juniorów i juniorek – do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 lat.
Nagrody niespodzianki !!!

Uwagi końcowe:
Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują aktualne przepisy PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać jedną wybraną nagrodę, za zajęte miejsca, nagrody nie przechodzą na innych zawodników.
Nagrody finansowe w tur. A gwarantowane przy udziale min 50 zawodników
Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020