Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 2 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Z szachami na Stobrawskim Zielonym Szlaku

1.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2.CEL
1.Popularyzacja sportu szachowego wśród turystów i mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak
2. Promocja atrakcji turystycznych obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

3.TERMIN I MIEJSCE
Termin: 1-2 grudnia 2012 r. (sobota, niedziela).
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój (gmina Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie)

3.HARMONOGRAM
sobota
9:00 – 10:00 potwierdzenie zgłoszenia
10:00 – 16:00 Otwarcie i rundy I-V. Przewiduje się przerwę po III rundzie.
niedziela
10:00-15:00 rundy VI-IX.
15:00 Oficjalne zamknięcie turnieju.

4.UCZESTNICTWO
Festiwal szachowy ma charakter otwarty. W rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy.

5.SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek i tempo gry: kojarzenie komputerowe, system szwajcarski, 9 rund po 30 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej. Turniej będzie rozgrywany w jednej grupie, ale klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach : seniorzy, juniorzy (juniorzy rocznik > 1998r).
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich
równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza:
Bucholtz średni, Bucholtz pełny, liczba zwycięstw, progresja
Będą obowiązywać przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

6.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
seniorzy: I miejsce 300 zł; II - 200 zł; III - 160 zł; IV -140 zł; V - 120, VI - 100, VII - 80
juniorzy: atrakcyjne nagrody rzeczowe
nagrody dla najlepszego zawodnika z gminy Pokój, dla najlepszej kobiety,
dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Puchary dla zwycięzców w grupach seniorów, juniorów, najlepszej kobiety. Upominki dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu. Nagrody nie będą łączone.

7.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miejscowość. Ilość miejsc ograniczona do 80 osób. Zgłoszenia tylko telefonicznie [667 989 357] lub na e-mail [ptaszek.asia@wp.pl] do dnia 29 listopada. Ale w przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Nie pobiera się wpisowego.

8. ZAKWATEROWANIE
Motel „ Zajazd pod Borem” 46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28 tel. 77 469-30-94, 80 miejsc noclegowych, wyżywienie, TV-SAT, przejażdżki rowerowe, bilard
Buffalo Ranch ul. Święcińska 49, Dąbrówka Dolna, tel.604568671, 20 miejsc noclegowych, kawiarenka z salą kominkową, taras, wygodne miejsce do grillowania, wyżywienie

9. DODATKOWE ATRAKCJE
Wystawa pn.: "Niezapomniane wrażenia na wyciągniecie reki."
Wycieczka z przewodnikiem po zabytkowym parku w Pokoju oraz śladami budownictwa zabytkowego w Pokoju
10. INNE INFORMACJE
W trakcie rozgrywek organizator zapewnia ciepły poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Pokój Organizację Pożytku Publicznego Pokoju w ramach projektu pn.: „ Z szachami na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021