Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 2 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


R E G U L A M I N
TURNIEJU SZACHOWEGO S Z A C H O W I S K O

1. ORGANIZATOR TURNIEJU:
GALERIA „ M A Z O V I A „ we współpracy z SzUKS „GOSTMAT” Gostynin

2. NAZWA TURNIEJU:
Turniej szachowy „SZACHOWISKO”

3. CEL TURNIEJU:
- popularyzacja „królewskiej gry”
- reklama Galerii „MAZOVIA”

4. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Galeria „MAZOVIA” w Płocku przy ul. Wyszogrodzka 127
w dniach 17-18.11.2012

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się w miejscu zawodów tak przed jak i w ich trakcie.

6. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
- turniej przeprowadzony będzie systemem szwajcarskim na dystansie 12 rund
(po 6 każdego dnia)
- czas trwania rundy 30 min. (po 15 min. na zawodnika)
- o kolejności miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- średni Bucholz,
- pełny Bucholz,
- progresja,
- liczba zwycięstw.

7. GODZINY ROZPOCZĘCIA:

I DZIEŃ 17.11.2012
- zgłoszenie zawodników do turnieju 12.3o - 13.oo
- przywitanie, przedstawienie organizatorów i sędziów oraz omówienie zasad gry 13.oo - 13.15
- runda I 13.15 - 14.oo
- runda II 14.oo - 14.45
- runda III 14.45 - 15.30
- runda IV 15.3o - 16.15
- runda V 16.15 - 17.oo
- runda VI 17.oo - 17.45
- ogłoszenie wyników I dnia 17.45 – 18.oo

II DZIEŃ 18.11.2012
- runda VII 13.oo - 13.45
- runda VIII 13.45 - 14.3o
- runda IX 14.3o - 15.15
- runda X 15.15 - 15.45
- runda XI 15.45 - 16.3o
- runda XII 16.3o - 17.15
17.3o – 18.oo ZAKOŃCZENIE TURNIEJU - WRĘCZENIE NAGRÓD

8. NAGRODY:
- I MIEJSCE - bon towarowy do realizacji w Galerii „MAZOVIA” o wartości 800 zł
- II MIEJSCE - j.w. o wartości 500 zł
- III MIEJSCE - j.w. o wartości 300 zł
- IV MIEJSCE - j.w. o wartości 100 zł
- V MIEJSCE - j.w. o wartości 100 zł
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.

9. UWAGI KOŃCOWE:
- sprzęt szachowy zapewnia organizator (SzUKS „GOSTMAT” Gostynin),
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia zawodnika za niesportowe zachowanie,
- zapisanie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021