Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 9 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
V Memoriału Szachowego im. Władysława Trząskiego
Kraków 17.11.2012

1. Memoriał zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
- grupa A – zawodnicy ur. w 1996r. i starsi,
- grupa B – zawodnicy ur. w latach 1997 – 2001,
- grupa C – zawodnicy ur. w 2002r. i młodsi.

2. Wpisowe
- wpisowe w grupach B i C – 10 zł od osoby,
- wpisowe w grupie A – 15 zł od osoby.

3. Nagrody
W grupach B i C puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe za pozostałe miejsca.
W grupie A nagrody pieniężne – miejsce 1–120 zł, 2–100 zł, 3–80 zł, 4–60 zł, 5–40 zł, 6–20 zł.
Ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy za udział w turnieju.

4. Miejsce i termin rozgrywek
Gimnazjum nr 44 – Kraków Nowa – Huta
os. Na Stoku 34
termin 17.11.2012
- godz. 9-9.50 – przyjmowanie wpisowego, potwierdzenie udziału w turnieju
- godz. 10-10.15 – uroczyste rozpoczęcie turnieju
- godz. 15 – ceremonia zakończenia, rozdanie nagród. W trakcie turnieju czynny będzie bufet szkolny.

5. System rozgrywek
Szwajcarski, tempo P-15 (15 minut dla zawodnika na partie), 7 rund.

6. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń upływa 15.11.2011r. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia, ew. kategorię szachową, ranking, klub. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Stanisław Porębski, os. Na Stoku 49/33, 31-708 Kraków, telefonicznie pod nr 797317639, drogą elektroniczną na adres e-mail szachtrzaski@gmail.com lub poprzez stronę www.chessarbiter.com

7. Cel rozgrywek
Uczczenie pamięci organizatora życia szachowego na terenie Nowej Huty i Krakowa
– inż. Władysława Trząskiego oraz popularyzacja sportu szachowego.

8. Organizatorzy
- Koło Szachowe im. Władysława Trząskiego przy Gimnazjum nr 44, w osobach Stanisław Porębski, Łukasz Sęk,
- Gimnazjum nr 44 im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach w Krakowie.

9. Sponsorzy
Rada Dzielnicy XVII
Gimnazjum nr 44 im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach

10. Goście honorowi
- Alicja Trząska – żona inż. Władysława Trząskiego,
- Tomasz Urynowicz – radny Miasta Krakowa,
- Stanisław Madej – przewodniczący Rady Dzielnicy XVII,

11. Patroni medialni
- Radio Nowa Huta
- Głos – Tygodnik Nowohucki
- Pismo „Lodołamacz”

12. Dojazd
- tramwaje linii 1,4,5 (przystanek przy ul. Darwina),
- autobus – 142, 182 (przystanek „Na Stoku”).
Organizatorzy
Stanisław Porębski
Łukasz Sęk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020