Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 9 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego
z okazji Święta Niepodległości
pod honorowym patronatem
Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Cel
- uczczenie Święta Niepodległości,
- popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- integracja środowiska szachowego,
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- rywalizacja sportowa,
- turniej zostanie włączony do rywalizacji Grand Prix Ziemi Lubuskiej Juniorów

II. Organizator
- Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Podgórna 31B/49, 65-213 Zielona Góra,
e-mail: fundacjamszach@gmail.com
- Lubuski Związek Szachowy, ul. 22 lipca 12 c, 67-120 Kożuchów,
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

III. Współorganizatorzy
Klub Szachowy „64” Zielona Góra, ul. Dzika 6, 65-001 Zielona Góra,
Klub Szachowy „Caissa-Pion” Zielona Góra przy SP-1 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 17.

IV. Partnerzy
KS Stilon Gorzów Wielkopolski, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.
ŻKSz Żary, ul. Górnośląska 26, 66-200 Żary

V. Termin i miejsce
11 listopada 2012 r. (niedziela)
Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

Terminarz:
9.30-9.55 zapisy
9.55 otwarcie
10.00-15.10 rundy 1-9
15.40 zakończenie

VI. System i tempo gry
Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund:
Grupa A: seniorzy i juniorzy powyżej 12 lat (rocznik 1999 i starsi);
Grupa B: juniorzy do 12 lat (rocznik 2000 i młodsi);

Uwaga: jeśli junior do 12 lat rozegrał kilka turniejów z cyklu Grand Prix Ziemi Lubuskiej Juniorów i chce uczestniczyć w punktacji, to zgłasza się do turnieju A.

Tempo gry P-15’ (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika).


VII. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się przez internet lub osobiście w dniu rozgrywek do godz. 9.55 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze (1 piętro).
Wpisowe: dla seniorów wynosi 20 zł, a dla juniorów do 18 lat - 15 zł.

VIII. Sędziowanie
Sędzia grupy A: Zdzisław Krzysztofiak - sędzia klasy II
Sędzia grupy B: Krzysztof Heba - sędzia klasy I

IX. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres sędziów zawodów:
Turniej A: Zdzisław Krzysztofiak na adres: rentgenus2@interia.pl
lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.
Turniej B: Krzysztof Heba na adres: hebakrzysztof@gmail.com
lub telefonicznie pod numerem 603 431 665.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, szkoły lub miasto.

X. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- liczba zwycięstw
- losowanie

XI. Nagrody w turnieju
W turnieju A: zwycięzcy otrzymują 7 nagród pieniężnych ( I – 200 zł, II – 100 zł, III – 80 zł, IV – 60 zł, V – 40 zł, VI – 30 zł, oraz najlepsza zawodniczka – 40 zł).
Dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 16 i do lat 14 oraz najlepszego zawodnika powyżej 50 lat będą liczne nagrody rzeczowe.
Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.
W turnieju B: zwycięzcy otrzymują liczne nagrody rzeczowe w grupach do lat 12, do lat 10, do lat 8 wśród chłopców i dziewcząt.

XII. Nagrody w turniejach Grand Prix Ziemi Lubuskiej Juniorów
Zostaną ufundowane przez Lubuski Związek Szachowy zgodnie z Regulaminem Grand Prix Ziemi Lubuskiej Juniorów.

XIII. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.


Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020