Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 9 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy zaprasza na:
I Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego
Świdnica, 10-11 listopada 2012 r.


REGULAMIN MISTRZOSTW

1. O Mistrzostwach
W ramach Mistrzostw rozegrane zostaną trzy turnieje:

I Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich,
I Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich,
I Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.

2. Organizator
Organizatorami Mistrzostw są Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy oraz Miasto Świdnica.

3. Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w dniach 10-11 listopada 2012 r.,
Salą gry będzie Klub Bolko w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 11).
W poszczególne dni odbędą się:

9 XI – zakwaterowanie uczestników Mistrzostw
10 XI - I Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich,
11 XI - I Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich,
11 XI - I Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.

4. Harmonogram rund
10 XI
9:30 Odprawa techniczna
9:45 Otwarcie Mistrzostw
10:00 Runda I
10:40 Runda II
11:20 Runda III
12:00 Runda IV
12:40 Runda V
13:20 Runda VI
14:00 Runda VII
14:40 Runda VIII
15:20 Runda IX
15:50 Przerwa obiadowa
17:00 Zakończenie Mistrzostw 11 XI
9:30 Odprawa techniczna
9:45 Otwarcie Mistrzostw
10:00 Runda I
10:35 Runda II
11:10 Runda III
11:45 Runda IV
12:20 Runda V
12:55 Runda VI
13:30 Runda VII
14:05 Runda VIII
14:40 Runda IX
15:10 Przerwa obiadowa
16:15 Zakończenie Mistrzostw

5. Cel
Celami Mistrzostw są:

popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników placówek wychowania pozaszkolnego, wyłonienie mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego wśród drużyn, uczestników oraz wśród pracowników placówek, sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

6. Uczestnictwo
1) I Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
Każda placówka wychowania pozaszkolnego z terenu Polski ma prawo wystawienia co najwyżej dwóch drużyn. Drużyny będą grać w czteroosobowych składach.
Zawodnicy muszą spełniać następujące kryteria dla poszczególnych szachownic:
I szachownica – junior (ur. 1994 lub młodszy),
II szachownica – junior (ur. 1997 lub młodszy),
III szachownica – junior (ur. 2000 lub młodszy),
IV szachownica – juniorka (ur. 1994 lub młodsza).
Na szachownicach I-III mogą grać dziewczęta. Istnieje możliwość wystawienia jednej osoby rezerwowej.
Obok klasyfikacji generalnej będzie istniała klasyfikacja drużyn amatorskich. Za drużynę amator-ską zostanie uznana tylko taka drużyna, której średni ranking w żaden sposób nie przekroczy 1600 punktów (PZSzach lub ELO/PZSzach liczone zarówno bez rezerwowego jak i z rezerwowym).

2) I Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
W turnieju może wystąpić maksymalnie 10 osób reprezentujących jedną placówkę urodzonych w 1994 roku lub młodszych. Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 15 oraz 12 lat.

3) I Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
W turnieju mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby reprezentujące jedną placówkę, w której są zatrudnione.

7. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby rund oraz zmiany na system kołowy). Tempo gry to: 10 minut na zawodnika + 5 sekund bonifikaty na każdy ruch (lub 15 minut na zawodnika).

8. Koszty udziału
Wpisowe w zawodach drużynowych wynosi 40 zł od drużyny.
Wpisowe w turniejach indywidualnych wynosi 10 zł od zawodnika.

9. Nagrody
Nagrodami w Mistrzostwach będą:
tytuły Mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich na rok 2012,
puchary, dyplomy oraz medale dla najlepszych drużyn (również w klasyfikacji drużyn amatorskich),
puchary lub statuetki, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w turniejach indywidualnych
dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach dla wszystkich drużyn oraz uczestników.

10. Sędzia
Sędzią głównym Mistrzostw będzie IA Rafał Siwik.

PROPONOWANE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
OSiR - Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35, tel.: 74 852 25 36, fax: 74 852 12 62
Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3, tel.: 74 852 26 45, fax: 74 857 70 50
Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31, tel./fax: 74 852 25 32

ZAPYTANIA ORAZ ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Mistrzostw z wyszczególnieniem składów lub indywidualnych uczestników należy przesłać drogą mailową do 26 października 2012 r.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, tel./fax: 74 851 33 30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020