Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachowy Turniej Święta Niepodległości
Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu
10 - 11. 11. 2012


1. Organizator.
Młodzieżowy Dom Kultury “Śródmieście” Wrocław, Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

2. Miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, ul. Reja 1, obok Pasażu Grunwaldzkiego.

3. Uczestnictwo.
Grupa A – 10-11.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) posiadający ranking FIDE od 1600 do 2200 oraz nie posiadający rankingu FIDE z co najmniej II kategorią szachową – turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

Grupa B – 10-11.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) posiadający ranking PZSzach co najmniej 1600.

Grupa C – 10-11.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) posiadający ranking FIDE poniżej 1600 oraz nie posiadający rankingu FIDE z rankingiem PZSzach co najmniej 1600 – turniej zgłoszony do rankingu FIDE. Uwaga! Do udziału w tej grupie zostanie dopuszczona ilość zawodników nie posiadających rankingu FIDE nie przekraczająca połowy ilości zawodników posiadających ranking FIDE – decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa D – 10-11.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) z rankingiem PZSzach od 1400 do 1600, czyli od III kategorii kobiecej i IV kategorii męskiej do II kategorii kobiecej i III kategorii męskiej.

Grupa E – 10-11.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) posiadający ranking PZSzach 1100 – 1400, czyli od V kategorii do IV kategorii oraz III kategorii kobiecej).

Grupa F – turniej Pierwszy Krok – 10.11.2012 – zawodnicy (zawodniczki) posiadający ranking PZSzach 1000 - 1200 (od zawodników nie posiadających szachowych kategorii, czyli bk, do zawodników posiadających V kategorię szachową).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: robert.korpalski@wp.pl lub poprzez wypełnienie formularza w serwisach turniejowych zamieszczonych na stronach: www.muks.vel.pl i www.chessarbiter.com do dnia 7.11.2012. W zgłoszeniu prosimy podać informacje: imię i nazwisko, kategoria szachowa, ranking, dokładna data urodzenia, przynależność klubowa, szkoła i nazwisko trenera (w formularzu zgłoszeniowym - w rubryce klub - prosimy o wpisanie zrozumiałymi skrótami: klubu, szkoły i nazwiska trenera – dotyczy to, oczywiście, dzieci i młodzieży).

4. Nagrody.
W grupach B, C, D, E można zdobywać szachowe kategorie – od V kategorii do II kategorii, zaś w grupie F (turniej Pierwszy Krok) można zdobyć V i IV kategorię szachową.
Dyplomy otrzymują: w grupach A, B, C – trzej najlepsi zawodnicy i najlepsza kobieta, zaś w grupach D, E, F dyplomy dostaje 5 najlepszych zawodników i najlepsza kobieta.
Łączna pula nagród wynosi 3000 zł. W grupach A, B, C za 3 pierwsze miejsca i za 1 miejsce wśród kobiet wręczane będą bony prezentowe SATURN w następującej wysokości: Grupa A: 1m. 300 zł, 2m. 200 zł, 3m. 100 zł, kobieta 100 zł; Grupa B: 1m. 250 zł, 2m. 150 zł, 3m. 75 zł, kobieta 75 zł; Grupa C: 1m. 200 zł, 2m. 100 zł, 3m. 50 zł, kobieta 50 zł. W grupach D, E, F – 5 zawodników i najlepsza zawodniczka otrzymują nagrody rzeczowe (średnia ich wartość – 75 zł).

5. Wpisowe (a w nim opłata rankingowo-klasyfikacyjna i opłata za zgłoszenie turnieju).
Grupa A – 40 zł - turniej zgłoszony do rankingu FIDE
Grupa B – 30 zł
Grupa C – 40 zł - turniej zgłoszony do rankingu FIDE
Grupa D – 25 zł
Grupa E – 20 zł
Grupa F – 15 zł

UWAGA! Zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą się po terminie zgłoszeń 7.11.2012 (czyli bez wcześniejszego zgłoszenia) wpłacają wpisowe o 5 zł wyższe.

6. Zasady rozgrywania partii.
Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych (w Grupie A – zegary elektroniczne, ewentualnie również w grupach C i B). W grupach A, B, C, D i E obowiązuje zapis posunięć. Zawodnicy zwolnieni od prowadzenia zapisu partii (najmłodsze dzieci i osoby niepełnosprawne) otrzymują mniej czasu do namysłu (w grupach D i E o 20 minut mniej).

7. System rozgrywek.
System szwajcarski na dystansie: Grupa A – 5 rund, Grupy B, C, D i E - 7 rund, Grupa F – 6 rund.

8. Tempo gry.
Grupa A – po 60 minut na rozegranie partii i po 30 sekund za każde wykonane posunięcie, czyli partie trzygodzinne.

Grupy B, C, D i E – po 60 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, czyli partie dwugodzinne (w grupach C i B, jeżeli wystarczy zegarów elektronicznych, tempo gry: po 30 minut + po 30 sekund za ruch).

Grupa F – po 30 minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika, czyli partie jednogodzinne.

9. Program rozgrywek.
Grupa A
sobota 10.11.2012 godz. 830- 900 – zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.
godz. 930- ok. 1500 – I, II runda,
godz. 1600- ok. 1830 – III runda
niedziela 11.11.2012 godz. 900- ok. 1430 – IV, V runda.
ok. godz. 1445 – zakończenie


Grupy B, C, D i E
sobota 10.11.2012 godz. 830- 900 – zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.
godz. 930- ok. 1300 – I, II runda,
godz. 1500- ok. 1830 – III, IV runda,
niedziela 11.11.2012 godz. 900- ok. 1430 – V, VI, VII runda.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – w grupach, bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii w grupie.

Grupa F – turniej Pierwszy Krok
sobota 11.11.2012 godz. 830- 900 – zapisy (potwierdzenie udziału), opłata wpisowego.
godz. 930- ok. 1330 – I, II, III, IV runda,
godz. 1500- ok. 1630 – V i VI runda
ok. godz. 1645 – zakończenie

10. Uwagi końcowe.
Podczas turnieju obowiązuje zakaz palenia tytoniu na całym terenie szkoły.
Lista wstępnych zgłoszeń, kojarzenia par w kolejnych rundach oraz wyniki rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej sekcji szachowej MUKS MDK Śródmieście Wrocław: www.muks.vel.pl.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020