Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 41 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Serwis turniejowy (zgłoszenia on-line)

Turnieje Wrocławskiego Krasnala 2012

1. Organizator
Klub Szachowy „Polonia” Wrocław Sp. z o.o.

2. Miejsce rozgrywek
KSz Polonia Wrocław
ul. Wita Stwosza 37-38, Wrocław

3. Terminy zawodów
18.02.2012 – I turniej
28.04.2012 – II turniej
Zgłoszenia do turnieju w w/w terminach w godz. 9:30-9:50
Turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00. Przewidywana godzina zakończenia turniejów – 15:00.

4. Uczestnictwo
W turniejach z cyklu mogą uczestniczyć zawodnicy do lat 14 (ur. 1998 lub później).
Wcześniejsze zgłoszenia do turniejów możliwe są za pomocą formularzy na stronie organizatora www.polonia.wroclaw.pl – zakładka „Turnieje” –> „Turnieje Wrocławskiego Krasnala”.
Zgłoszenia przyjmuje też sędzia zawodów – FA Aleksander Sokólski
(mail: aleksander.sokolski@polonia.wroclaw.pl, SMS: 883 976 476).

5. System rozgrywek
W ramach cyklu odbędą się cztery jednodniowe turnieje.
Każdy turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.
Tempo gry: 30 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.
W każdym z turniejów cyklu istnieje możliwość zdobycia IV i V kategorii szachowej.

6. Wpisowe
Wpisowe do każdego turnieju z cyklu wynosi 20 złotych.

7. Nagrody
W każdym turnieju z cyklu zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III oraz najlepsza dziewczynka otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
Na zakończeniu cyklu nagrody rzeczowe i dyplomy otrzyma co najmniej: sześciu najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze dziewczynki.

8. Ocena wyników
O miejscu zajętym w poszczególnych turnieju decydować będzie w kolejności: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, większa liczba zwycięstw, progres.
O miejscu zajętym w cyklu decydować będzie suma punktów zdobytych w trzech najlepszych dla zawodnika turniejach, a w przypadku równości lepsze miejsce w ostatnim turnieju.

9. Postanowienia końcowe
W turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Wszystkie informacje dotyczące cyklu turniejów będą publikowane na stronie internetowej organizatora (www.polonia.wroclaw.pl w zakładce „Turnieje” -> „Turnieje Wrocławskiego Krasnala”).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020