Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 41 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


FERIE Z SZACHAMI 2012
w LEGNICY


I. CEL TURNIEJU
Podnoszenie poziomu gry w szachy. Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.
Turniej zorganizowany jest też w celu zapoznania debiutantów szachowych i ich rodziców z zasadami i specyfiką rywalizacji szachowej oraz w celu umożliwienia zawodnikom i zawodniczkom zdobycia początkowych kategorii szachowych.

II. ORGANIZATOR
- Uczniowski Klub Sportowy „Ogniwo” w Legnicy

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy
ul. H. Jordana 17 w dniach 23.01.2012. - 25.01.2012.

IV. UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :
Grupa A „Pierwszy krok” – dzieci bez kategorii szachowej
Grupa B „Drugi krok” - osoby urodzone 1994 i młodsze o rankingu od 1200 do 1400
Grupa C „Trzeci krok” – osoby urodzone 1994 i młodsze o rankingu od 1600 wzwyż

V. ZGŁOSZENIA
Pisemne z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej, kategorii szachowej i aktualnego rankingu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres
henbalki2@poczta.fm lub 15 min przed turniejem.
Termin zgłoszeń upływa 23.01.2012 na 15 min przed rozpoczęciem turnieju.

VI. WPISOWE :
Wpisowe 20zł płatne w dniu zawodów do godz. 9.45 .
Wpisowe przeznacza się na opłatę klasyfikacyjno-rankingową , opłatę sędziowską i nagrody dla uczestników.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 w grupie C i 9 rund w grupach B i A .
Kojarzenie komputerowe.

Tempo gry: 30 minut na partię dla zawodnika - grupa A
60 minut na partię dla zawodnika - grupa B, C
W grupie B i C obowiązuje prowadzenie zapisu partii .

XI. PROGRAM TURNIEJU
Grupy A, B, C, rozpoczęcie turnieju W dniu 23. 01.2012 o godz. 10.00.
Dalszy program podany będzie po pierwszej rundzie


XII. NAGRODY
Dyplomy, puchary i medale oraz nagrody rzeczowe za miejsca I – VI w każdej grupie.
Wszyscy uczestnicy turniejów otrzymają upominki.

XIII. Postanowienia końcowe
W turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści komunikatu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020