Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 9 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO

Dzielnicy WILKOWYJE w Tychach

1. Organizator:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
Klub Osiedlowy Wilkowyje
Rada Osiedla Wilkowyje

2. Cel turnieju:
Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców osiedla i okolic
Umożliwienie prowadzenia rywalizacji sportowej
Integracja szachistów

3. Termin i miejsce:
22 stycznia 2012 r.- początek turnieju godzina 9:00.
Zgłoszenia na adres e-mail: kazko@tlen.pl
telefonicznie sms: 501433362 lub na miejscu turnieju
Klub Osiedlowy Tychy – Wilkowyje ul. Szkolna 94

4. System rozgrywek i tempo.
System szwajcarski- 9 rund, P-15.

5. Warunki uczestnictwa
- zgłoszenie się na sali gry do godzina 8:50
- opłacenie wpisowego:
o w wysokości 10 złotych
o juniorzy do 16 roku życia bez wpisowego (płacą wpisowe ci juniorzy, którzy chcą brać udział w podziale nagród pieniężnych)

6. Grupy rozgrywkowe:
Grupa A - Seniorzy oraz juniorzy urodzeni w 1995 roku i starsi.
Grupa B - Juniorzy urodzeni w 1996r. i młodsi. (Uwaga: udział nieletnich jest możliwy pod opieką rodziców lub opiekunów)

Nagrody - I miejsce- nagroda finansowa + puchar
(wpisowe przeznaczane jest na nagrody) pozostałe nagrody zostaną podane po III rundzie.

Grupa B
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla juniorów.

Ilość i wysokość pozostałych nagród zostanie ogłoszona w dniu zawodów.

7. Informacje o turnieju:
Kierownik Turnieju: Piotr Adamczyk tel.507413804
Sędzia turnieju : Kazimierz Stryjski tel. i e-mail jak wyżej
Uwaga: W tytule maila proszę wpisać: ”TURNIEJ SZACHOWY”
Grający białymi zabezpiecza sprzęt szachowy.
Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Interpretacja regulaminu jest w gestii sędziego, decyzje sędziego na sali turniejowej są ostateczne.

W imieniu organizatorów :

Sędzia turnieju Kazimierz Stryjski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020