Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 9 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XI Memoriał Stanisława Szymańskiego 14.01.2012

ORGANIZATORZY:
•Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
•Urząd Miasta w Chorzowie

CEL ZAWODÓW:
•Popularyzacja gry królewskiej w Chorzowie i wyłonienie najlepszych szachistów
•Umożliwienie kontaktu, szczególnie młodym szachistom chorzowskim z czołowymi zawodnikami
•Uczczenie pamięci Stanisława Szymańskiego uznanego działacza, sędziego szachowego, wychowawcy młodzieży oraz założyciela i kierownika Sekcji Szachowej „Kościuszkowiec” do ostatnich chwil życia

TERMIN I MIEJSCE GRY:
•Rozpoczęcie turnieju 14.01.2012 o godzinie 10.00
•Chorzów, Lompy 13 - sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury

OPEN A - turniej dla wszystkich
•System rozgrywek - 9 rund, tempo gry 15 minut
•Nagroda gwarantowana - I miejsce 500 zł + puchar
•Przewidziane są nagrody z podziałem na wiek oraz na ranking zawodników

OPEN B - turniej dla dzieci (2002 i młodsi)
•System rozgrywek - 7 rund, tempo gry 15 minut
•Nagrody rzeczowe - I, II i III miejsce oraz dla najmłodszego uczestnika turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•Zgłoszenie należy dokonać do 13.01.2012 na stronie turnieju:
Open A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3764/
Open B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3765/
•Potwierdzenie zgłoszenia i opłacenie wpisowego 14.01.2012 do godziny 9.45

WPISOWE:
•Seniorzy - 20 zł
•Juniorzy do lat 16 (1996 i młodsi) - 15 zł
•Dzieci biorące udział w Turnieju B - 5 zł
•Członkowie koła szachowego przy MDK - zwolnieni z opłat

UWAGI KOŃCOWE:
•Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie
•Organizator zapewnia sprzęt zawodnikom zgłoszonym do 13.01.2012
•Dla wszystkich przewidziany jest poczęstunek w trakcie trwania turnieju
•Nagrody nie są łączone, można otrzymać tylko jedną wyższą
•Dodatkowe informacje: 32-241-31-80 lub sekretariat@mdkchorzow.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020