Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 56 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Szachy ze SKOKiem im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie

1. Organizator:
Lubelski Klub Szachowy

2. Przewodniczący oraz członkowie Komitetu Honorowego Festiwalu
Przewodniczący: Bogumił KRZYSZCZAK – prezes SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego
Członek: Tadeusz POPŁAWSKI - sędzia klasy międzynarodowej (IA), wieloletni działacz szachowy, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Szachowego

3. Sędzia główny:
Sędzia międzynarodowy (IA) Zbigniew Pyda
- zbyszek.pyda@szachy.lublin.pl , tel. 604-084-134

4. Witryna internetowa:
www.szachy.lublin.pl

5. Termin i miejsce rozgrywek:
27-30.12.2011r Lublin, odprawa techniczna grupa

A i B 27.12.
godz.16.00 – I runda 16.30
Grupa A 28.12.2011r - II runda godz.09.00
III runda godz.16.00
29.12.2011r - IV runda godz.09.00
V runda godz.16.00
30.12.2011r – VI runda godz.09.00
VII runda godz.15.00
Grupa B 28.12.2011r
- godz.09.00 II –IV runda
29.12.2011r - godz.09.00 V-VII runda
30.12.2011r –godz.09.00 VIII - IX
28.12 – 29.12.2011r Lublin Grupa C – odprawa techniczna 28.12.2011r 09.00
28.12.2011r – I runda godz.10.00 i dalej rundy II-III
29.12.2011r – rundy I V – VII
30.12.2011r – rundy VIII - IX
Zakończenie we wszystkich grupach 30 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie.

6. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą klasyfikacyjno – rankingową i rejestracyjną dla PZSzach Warszawa):
- Turniej A dla zawodników z rankingiem międzynarodowym lub min II kat szachowa(CR)
- Wpisowe: 70 PLN
Organizator dopuszcza możliwość dopuszczenia kilku zawodników nie spełniających warunków wg indywidualnych warunków

- Turniej B dla zawodników o rankingu do 1600; możliwość uzyskania V, IV, III i II kategorii szachowej
- Wpisowe: 50 PLN

- Turniej C dla zawodników dla dzieci do 10 lat (2001r i młodsi) możliwość uzyskania V, IV, III i II kat. szach
- Wpisowe: 30 PLN

7. System i tempo gry:
Turniej A- rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie7 rund. Turniej będzie zaliczany do rankingu FIDE. Tempo gry: 90 min + 30 sekund na ruch;
w grupie B: - rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
Tempo gry: Tur B: 90minut na partię na partię dla zawodnika
w grupie C: - rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
Tempo gry 60 minut na partię dla zawodnika

Maksymalne dopuszczalne spóźnienie na rundę we wszystkich grupach wynosi 15 minut.

8. Nagrody:
W Turnieju A:
za miejsce pierwsze 750 PLN
za miejsce drugie 500 PLN
za miejsce trzecie 400 PLN
dalsze nagrody zostaną podane po 3 rundzie
Najlepsza zawodniczka - 100 PLN (warunek: min 6 zawodniczek)
Najlepszy junior - 100 PLN (warunek: min 6 juniorów)
Nagrody losowane wśród zawodników nie nagrodzonych

Nagrody niespodzianki. Dyplomy pamiątkowe i puchary dla najlepszych.
W Turnieju B
za miejsce pierwsze 300 PLN
za miejsce drugie 200 PLN
za miejsce trzecie 100 PLN
Nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników).

W Turnieju C
Nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców (dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników).

Uwagi: Tur A i B) Nagrody finansowe są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać jedną
wybraną nagrodę.

9. Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do 26.12.2011r
A) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2935/
B) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2937/
C) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2938/
W zgłoszeniu należy podać:
-nazwisko i imię, klub, datę urodzenia, kategorię szachową,

Wpisowe oraz należne opłaty wpłacać na konto: Lubelski Klub Szachowy 29 1160 2202 0000 0001 8468 9640
ewentualnie na sali turniejowej przed odprawą techniczną.
Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie zostaną dopuszczeni w przypadku wolnych miejsc.

10. Uwagi końcowe.
- Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
- Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają.
- Osoby biorące udział w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Nagrody finansowe w turnieju A i B gwarantowane przy udziale min 20 zawodników w grupie.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Za zarząd
Lubelskiego Klubu Szachowego
Zbigniew Pyda

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020