Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 71 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV AKADEMIA SZACHOWA
Zielona Góra
27-30.12.2011 r.

I. CEL
 Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 integracja środowiska szachowego,
 odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
 pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
 rywalizacja sportowa,
 przygotowanie zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów 2012r.

II. SZKOLENIOWCY
 Mistrz Międzynarodowy i trener Kadry Polski Marek Matlak
 Instruktor i sędzia szachowy: Krzysztof Heba
 Instruktor i sędzia szachowy: Przemysław Owczarek.

III. PATRONAT MEDIALNY
 Oficjalna strona internetowa klubu : http://www.ks64.eu

IV. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Krzysztof Heba hebakrzysztof@gmail.com Tel. 603 431 665

V. MIEJSCE I TERMIN:
 Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” ul. Dzika 6, 65-001
Zielona Góra,
 Termin szkolenia: 27-30.12.2011 r. rozpoczęcie godz. 09.00,
 Godziny szkoleń od wtorku do piątku : 09.00-14.30

VI. SYSTEM SZKOLENIA:
 Uczestnicy podzieleni zostaną na trzy grupy zgodnie z poziomem zaawansowania:
 Grupa I – zaawansowana (szkolenie tematyczne),
 Grupa II – średniozaawansowana (szkolenie tematyczne),
 Grupa III – pierwsze kroki (szkolenie tematyczne),
 W grupie II i III rozegrany zostanie również turniej szachów klasycznych z możliwością podwyższenia kategorii szachowych,

VII. TEMPO I PRZEPISY GRY:
 Tempo gry 30 min. + 30 sek./ruch dla każdego zawodnika, turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim,
 W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach z 2009 roku.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
 W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i chce grać,
 Termin zgłoszeń: do 15.12.2011r,
 Szczegółowe informacje dotyczące turnieju i szkolenia u kierownika zawodów.

IX. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 W klasyfikacji indywidualnej:
- medale, dyplomy, za miejsca I-III,
- puchary za I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

X. SPRAWY WYCHOWAWCZE
 Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii,
 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!, we współpracy z Organizatorem.

XI. SPRAWY RÓŻNE
 Uczestnicy indywidualne ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody,
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Z szachowym pozdrowieniem

Krzysztof Heba

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020