Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Gwiazdkowy Otwarty Turniej w Szachach Błyskawicznych
o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego P-10

CEL I ZADANIA:
Promocja regionu Świętokrzyskiego
Popularyzacja gry w szachy
Promocja miasta Starachowice
Podnoszenie poziomu gry zawodników oraz kształtowanie odporności psychicznej poprzez udział w turniejach szachowych
Gwiazdkowa oferta rekreacyjna dla mieszkańców (szachistów) województwa świętokrzyskiego
Promowanie Urzędu Marszałkowskiego
Integracja lokalnego środowiska szachowego
Rozwój pozytywnych zainteresowań będący ideą Programu Dajmy Dzieciom szansę realizowanych przez Katolicki Klub Szachowy Gambit

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Prezydent Miasta Starachowice
Starosta Powiatu Starachowice
Świętokrzyski Związek Szachowy

PATRONAT:
Urząd Marszałkowski

PATRONAT MEDIALNY:
Echo Dnia
Tygodnik Starachowicki
Gazeta Starachowicka
TV Starachowice

ORGANIZATORZY:
Klub Szachowy Gambit
Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody rozegrane zostaną dnia 17.XII.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach; ul. Moniuszki 117

UCZESTNICY
- turniej otwarty dla wszystkich miłośników gry w szachy

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej A - juniorzy od II kategorii oraz seniorzy; Turniej B - zawodnicy-juniorzy od rocznika 1992 do 2001
Turniej C - zawodnicy-juniorzy 2002 i młodsi

XI rund, tempo gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii; system szwajcarski, kojarzenie komputerowe. Punkty pomocnicze: średni
buchholtz, pełny buchholtz, progres, ilość zwycięstw.

ZGŁOSZENIA - do 15 grudnia 2011
Telefon - 602 770 251,
Mail - starachowice.szachy@interia.pl
Chessarbiter
- www.starachowiceszachy.republika.pl zakładka zgłoszenie do Gwiazdkowy Turnieju Szachowy

WPISOWE:
Turniej A:
- seniorzy - 20 PLN
- juniorzy - uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci (ważna legitymacja) - 15 zł
- juniorzy - uczniowie szkół podstawowych - 10 zł
Turniej B:
- 10 zł
Turniej C
- 5 zł
Zgłoszenie w dniu zawodów dodatkowe 5 zł.

PROGRAM TURNIEJU:
- zapisy o godz. 9.00 -9.20
- oficjalne otwarcie turnieju: godz.9.30
- rozpoczęcie turnieju (I runda): godz. 9.45
- przewidywane zakończenie rozgrywek: godz. 13.40
- dekoracja zwycięzców godz. 14.00 -14.30
- oficjalne zakończenie Turnieju godz. 14.30


SĘDZIOWANIE:
- w turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach.

NAGRODY:
Turniej A:
I miejsce - 300zł, Puchar Marszałka, dyplom
II miejsce - 200 zł, dyplom
III miejsce - 150 zł, dyplom
IV miejsce - 100 zł, dyplom
V miejsce - 50 zł dyplom
Najlepsza zawodniczka - puchar
Statuetki za miejsca I-III w danej kategorii wiekowej.
Grupy wiekowe:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoły ponadgimnazjalne
- seniorzy.
Turniej B:
I miejsce w klasyfikacji generalnej - Puchar Marszałka, dyplom
Najlepsza zawodniczka - Puchar
Statuetki za miejsca I-III w danej kategorii wiekowej.
Grupy wiekowe:
- klasa SP kl. IV-VI,
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne
Turniej C:
I miejsce w klasyfikacji generalnej - Puchar Marszałka, dyplom
II miejsce - statuetka, dyplom
III miejsce - statuetka, dyplom
IV miejsce - statuetka, dyplom
V miejsce - statuetka, dyplom
Najlepsza zawodniczka - Puchar

Wyróżnienia:
Najmłodsza zawodniczka i zawodnik
Najlepszy senior do IV kategorii
Najstarszy zawodnik

Upominki:
dla 10 wylosowanych uczestników Turnieju A
dla 10 wylosowanych uczestników Turnieju B
dla 10 wylosowanych uczestników Turnieju C

- medale pamiątkowe dla każdego uczestnika

PRZEPISY KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest
ostateczna.
Sprzęt szachowy szachownice, bierki i zegary turniejowe - zapewniają organizatorzy. Ze względu na ograniczoną liczbę sprzętu prosimy o
przyniesienie zegarów przez osoby je posiadające zgłaszające się do turnieju w dniu zawodów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020