Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 73 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


19. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich

Miejsce: WKSz GANT HETMAN
Wrocław, ul. Św. Antoniego 31b

Terminy turniejów:
1. Turniej - 2011.01.17
2. Turniej - 2011.02.07
3. Turniej - 2011.03.07
4. Turniej - 2011.04.04
5. Turniej - 2011.05.09
6. Turniej - 2011.06.06
7. Turniej - 2011.09.12
8. Turniej - 2011.10.03
9. Turniej - 2011.11.07
10. Turniej - 2011.12.05

Harmonogram turnieju:
Zapisy od godz. 16:40 do 17:10, rundy I-VII 17:15 – 20:50

System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 15 min. na partię dla zawodnika

Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007r. z późniejszymi zmianami.
Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy chyba że sędzia podejmie inną decyzję
decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

Kategorie:
- juniorzy do 18 lat
- seniorzy 19 – 59 lat
- seniorzy starsi od 60 lat
- kobiety
- niepełnosprawni

Klasyfikacja Generalna
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów.
W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020