Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 73 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


XVI Indywidualny Mikołajkowy Turniej Szachowy w Szachach Szybkich
04 grudzień 2011 r.

Organizator:
• Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu
• Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej
• Gminny Ludowy Klub Sportowy – Sekcja Szachowa w Jaworzynie Śląskiej

Miejsce rozgrywek:
Sala widowiskowa, II piętro Samorządowego Ośrodka Kultury,
ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej.

Termin rozgrywek: 04 grudnia 2011 r. (niedziela)
godz. 9.00-9.50 – zapisy,
godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju,
godz. 16.00 – zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Uczestnictwo:
Udział w turnieju mogą wziąć udział wszyscy grający w szachy, tj. osoby obojga płci zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach szachowych lub miejscowościach.

Wpisowe:
juniorzy, juniorki, kobiety – 15 zł powyżej 18 lat – 20 zł

Nagrody:
W punktacji generalnej:
I – 200 zł; II – 150 zł; III – 100 zł; IV – 90 zł; V – 80 zł; VI – 70 zł; VII do X – nagrody rzeczowe;
W grupie juniorów 18-17 lat oraz 16-15 lat – nagrody rzeczowe w zależności od liczby startujących (organizator informację poda przed turniejem).
W grupie juniorów 14-13 lat, 12-11 i 10 lat zapewnia się nagrody rzeczowe od 1-5 miejsca.
W grupie kobiet nagrody rzeczowe od 1 do 5 miejsca.
Przewiduje się nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika turnieju oraz dla najstarszego.
Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe dla uczestników z gminy Jaworzyna Śląska.

Tempo gry:
15 min. dla każdego zawodnika
IX rund – System Komputerowy Szwajcarski.
Turniej Szachowy poprowadzi sędzia – p. Stefan Halubek.

Zgłoszenia:
Uczestnictwo można zgłaszać do 30 XI 2011 r. – pisemnie na adres:
G.L.K.S. Sekcja Szachowa
ul. Powstańców 3; 58-140 Jaworzyna Śl.
lub
tel/fax 74 858 41 36 – Ośrodek Kultury
tel. 698 613 707 – p. Andrzej Prędecki
Osoby zgłoszone wcześniej mają zagwarantowany udział w turnieju.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia 100 miejsc startującym.
Wysokości nagród finansowych może ulec zmniejszeniu bądź
podwyższeniu zależności od ilości uczestników.
Nagrody nie będą dzielone
Kawiarnia czynna od godz. 9.00
Uwaga: Hotel w Jaworzynie Śl., czynny całą dobę, opłata 15 zł – nr tel. 504 829 929

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020