Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 71 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA GNIEZNA I POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W SZACHACH
Gniezno 25.11. - 27.11.2011r

ORGANIZATORZY
LKS Chrobry Gniezno; Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

SPONSORZY
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie PAROC Polska PEC Spółka z o.o.

PATRONAT HONOROWY
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak

CEL TURNIEJU
Wyłonienie mistrza Gniezna i Powiatu w szachach na 2011 rok oraz popularyzacja szachów na ich terenie; promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego; umożliwienie podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia rankingu szachowego FIDE.

TERMIN I MIEJSCE
25.11. – 27.11.2010r. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11

PROGRAM TURNIEJU
A – dla zawodników z rankingiem ELO lub rankingiem polskim > 1799; turniej zgłoszony do FIDE
B – dla zawodników z rankingiem polskim 1400-1600; C – dla zawodników z rankingiem polskim poniżej 1400

WARUNKI UCZESTNICTWA
Wpisowe przy zgłoszeniu elektronicznym (zawiera opłatę K-R i opłatę do FIDE w grupie A oraz opłatę K-R w grupie B i C), płatne na sali gry: GRUPA A - 50 zł , GRUPA B i C - 20 zł. Przy zgłoszeniu w dniu zawodów wpisowe wzrasta o 10 zł

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie do 23.11.2011 - formularz zgłoszenia: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
lub bezpośrednio na sali gry 25.11.2010r. w godz. 15.30 – 16.15 (turniej A) i 13.11.2010r. w godz. 9.00 – 9.30 (turniej B i C).
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową, dokładną datę urodzenia i wybór turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej A rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund, natomiast turniej B i C na dystansie 8 rund.
Tempo gry: 90 minut+30 sekund za każdy wykonany ruch – grupa A; 60 minut dla zawodnika – grupa B i C

NAGRODY
Grupa A: I – 400 zł + puchar, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 100 zł, od VI-VIII - 50 zł,
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa zł. Najlepszy zawodnik z klubu LKS Chrobry Gniezno – nagroda rzeczowa.
Najlepszy junior do lat 18 – nagroda rzeczowa. Jednocześnie informujemy, że nagrody nie mogą być łączone.
W grupa B oraz w grupie C: I – nagroda rzeczowa + puchar, od II – VI – nagrody rzeczowe.
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa. Najlepszy zawodnik z klubu LKS Chrobry Gniezno – nagroda rzeczowa.
Najlepszy junior do lat 18 – nagroda rzeczowa. Nagrody nie mogą być łączone

TERMINARZ
Uroczyste otwarcie zawodów sobota godzina 10.00
Grupa A: 25.11. 2011r. Zapisy i potwierdzenie gry: 15.30-16.30, odprawa – 16.45, I runda – 17.00
26.11. 2011r. II runda – 10.15; III runda - 14.15; 27.11. 2011r. IV runda – 9.30; V runda - 13.30
Wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy (około godz. 17.30).
Grupa B i C: 26.11. 2011r. odprawa – 9.45 I runda – 10.15 II runda – 12.15, III runda - 14.00, IV runda – 16.00,
27.11. 2011r. V runda - 9.30, VI runda - 11.30, VII runda - 13.30, VIII runda – 15.30. Zakończenie około godz. 17.30.

UWAGI KOŃCOWE
Obecność na odprawie jest obowiązkowa; zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kod. Szach.; organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
Informacje telefonicznie: Emil Wiśniewski tel. 501 779 633 oraz Mirosław Sobczak tel. 793 427 836
ORGANIZATOR ZAPEWNIA SPRZĘT SZACHOWY DLA 80 OSÓB (DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020