Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 41 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


IX MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
W POWIECIE ŻYWIECKIM

Komunikat Organizacyjny http://www.lodygowice.org.pl/index.php?main=pages/szachy

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice,
sport@lodygowice.org.pl
www.lodygowice.org.pl

2. CEL TURNIEJU
- Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
- Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
- Promocja regionu,
- Możliwość podwyższenia kategorii szachowych.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
22 listopada – 27 listopada 2011 roku

Ośrodek Wypoczynkowy „AZALIA”
ul. Parkowa 3
34-350 Węgierska Górka
Uwaga: rozgrywki na nowej sali!

4. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Łączna kwota za udział w szkoleniu podczas turnieju oraz opłata za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba pełnosprawna 270,- zł (szkolenie) + 80,- zł (turniej)
osoba niepełnosprawna 200,- zł (szkolenie) + 50,- zł (turniej)

Zawodnicy bez rankingu FIDE dokonują wpłaty za szkolenie powiększonej o 50,- zł; tylko za zgodą organizatora.

Nie ma możliwości uczestniczyć tylko w turnieju.

6. NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji ogólnej oraz dodatkowo dla zawodników niepełnosprawnych (nagrody pieniężne) i pełnosprawnych (nagrody rzeczowe).

Pula nagród pieniężnych około 10.000 zł, a nagród rzeczowych min. 5.000 zł.

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:
I miejsce puchar
II miejsce puchar
III miejsce puchar
IV miejsce puchar
V miejsce puchar
VI miejsce puchar
najlepsza juniorka puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy junior puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
powyżej 60 lat puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do I kategorii nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do II kategorii nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do III kategorii nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:

Nagrody dla zawodników pełnosprawnych:

a) nagrody główne:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 750 zł
II miejsce nagroda rzeczowa za min. 600 zł
III miejsce nagroda rzeczowa za min. 500 zł
IV miejsce nagroda rzeczowa za min. 400 zł
V miejsce nagroda rzeczowa za min. 300 zł
VI miejsce nagroda rzeczowa za min. 250 zł
X miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł
XX miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł

b) nagrody specjalne:
kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody dla zawodników niepełnosprawnych:
a) nagrody główne:
I miejsce 1.500 zł
II miejsce 1.200 zł
III miejsce 1.000 zł
IV miejsce 750 zł
V miejsce 600 zł
VI miejsce 500 zł
VII miejsce 400 zł VIII miejsce 300 zł IX miejsce 250 zł X miejsce 200 zł XI miejsce 200 zł XX miejsce 200 zł XXX miejsce 200 zł XL miejsce 200 zł L miejsce 200 zł LX miejsce 200 zł

b) nagrody specjalne:
kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce 300 zł + puchar
II miejsce 200 zł
juniorzy (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
juniorki (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce 200 zł + puchar
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce 500 zł + puchar
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.
Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną nagrodę specjalną.

7. ZGŁOSZENIA
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.
Do dnia 5 listopada 2011 na adres organizatora, należy obowiązkowo uiścić opłatę za szkolenie i wpis do rankingu FIDE turnieju.
Ilość miejsc ograniczona do 90 (w tym maksymalnie 30 pełnosprawnych); decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora..
Lista zakwalifikowanych na szkolenie i turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com
Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce: 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w szkoleniu”,
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”.
Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie się wiązać z dodatkową opłatą 50,- zł wyższą od podanej w komunikacie.

UWAGI ORGANIZACYJNE
Przyjazd zawodników w dniu 22 listopada 2011 roku do godziny 19.30.
Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ.

Informacji udzielają:
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
tel. 33 86 23 197
tel. fax. 33 86 23 198
e-mail: sport@lodygowice.org.pl
Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609 945 637
e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.
Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna).

PROGRAM ZAWODÓW

WTOREK 22.11.2011
- Godzina 10.00 – 19.30 - przyjazd zawodników
- Godzina 14.00 - 16.00 - obiad
- Godzina 18.00 – 19.00 – kolacja
- Godzina 20.00 - 22.00 – odprawa techniczna + szkolenie

ŚRODA 23.11.2011
- Godzina 7.30 - 8.30 Śniadanie
- Godzina 08.45 – 09.00 - Oficjalne otwarcie turnieju
- Godzina 9.00 - ∼ 13.00 - I runda
- Godzina 13.15 - 14.00 - Obiad
- Godzina 15.00- ∼ 19.00 - II runda
- Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja - Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

CZWARTEK 24.11.2011
- Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
- Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - III runda
- Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
- Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - IV runda
- Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja - Godzina 20.00 – 22.00 - szkolenie

PIĄTEK 25.11.2011
- Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
- Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - V runda
- Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
- Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - VI runda
- Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja - Godzina 20.00 – 22.00 - szkolenie

SOBOTA 26.11.2011
- Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
- Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - VII runda
- Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
- Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - VIII runda
- Godzina 19.15 – Uroczysta kolacja

NIEDZIELA 27.11.2011
- Godzina 07.30 – 08.30 – Śniadanie
- Godzina 09.00 – ∼ 13.00 – IX runda
- Godzina 13.15 – 14.00 – Obiad
- Godzina 14.00 – Oficjalne zakończenie turnieju – rozdanie nagród

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020