Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 38 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


drukuj komunikat

Puchar Polonii Przedszkolaków 2011

1. Organizator
Klub Szachowy "Polonia" Wrocław Sp. z o.o.

2. Miejsce rozgrywek
KSz Polonia Wrocław
ul. Wita Stwosza 37-38, Wrocław

3. Terminy zawodów
26.03.2011 - I turniej
4.06.2011 - II turniej
15.10.2011 - III turniej
26.11.2011 - IV turniej oraz podsumowanie cyklu
Zgłoszenia do turnieju w w/w terminach w godz. 9:30-9:50
Turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00. Przewidywana godzina zakończenia turniejów - 14:00.

4. Uczestnictwo
W turniejach z cyklu mogą uczestniczyć dzieci do lat 7 (ur. 2004 lub później).
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia za pomocą formularzy na stronie
organizatora www.polonia.wroclaw.pl - zakładka "Turnieje" -> "Puchar
Przedszkolaków".

Zgłoszenia przyjmuje też Aleksander Sokólski (mail: asokolski@gmail.com lub SMS: 883976476).

5. System rozgrywek
W ramach cyklu odbędą się cztery jednodniowe turnieje.
Każdy turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 15 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii.

6. Wpisowe
Wpisowe do każdego turnieju z cyklu wynosi 10 złotych.

7. Nagrody
W każdym turnieju z cyklu zawodnicy, którzy zajmą miejsca I - III oraz
trzy najlepsze dziewczynki otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy turniejów otrzymają drobne upominki.
Na zakończeniu cyklu nagrody rzeczowe i dyplomy otrzyma co najmniej:
sześciu najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze dziewczynki
(nienagrodzone w klasyfikacji generalnej).

8. Ocena wyników
O miejscu zajętym w poszczególnych turnieju decydować będzie w
kolejności: suma zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz,
większa liczba zwycięstw, progres.
O miejscu zajętym w cyklu turniejów decydować będzie suma punktów
zdobytych w trzech najlepszych dla zawodnika turniejach, a w przypadku
równej liczby punktów, najwyższe zdobyte miejsce w turnieju z cyklu.

9. Postanowienia końcowe
W turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Wszystkie informacje dotyczące cyklu turniejów będą publikowane na
stronie internetowej organizatora (www.polonia.wroclaw.pl w zakładce
"Turnieje" -> "Puchar Przedszkolaków").

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020