Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 72 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


III MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH.
Starachowice, 19 listopada 2011 roku

1. Cel:
- Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,
- Popularyzacja sportu szachowego wśród ministrantów,
- Integracja środowisk katolickich w Polsce,
- Promowanie idei Rycerzy Kolumba
- Rozwój pozytywnych zainteresowań wśród młodzieży
- Promocja Regionu Świętokrzyskiego i Miasta Starachowice,

2. Patronat Honorowy:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej,
- Wikariusz Biskupi Ks. Infułat Stanisław Pindera
- Krzysztof Orzechowski – Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce
- Ryszard Nosowicz – Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach

3. Patronat
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Prezydent Miasta Starachowice
- Starosta Powiatu Starachowickiego
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach
- Świętokrzyski Związek Szachowy

4. Patronat Medialny:
- Gość Niedzielny
- KnC Miesięcznik Ministrantów
- Tygodnik Starachowicki
- Gazeta Starachowicka,
- Echo Dnia.
- TV Starachowice

4. Organizator:
- Parafia MBNP w Starachowicach
- Katolicki Klub Szachowy GAMBIT
- Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach

5. Termin i miejsce gry:
19 listopada 2011 roku
Parafia MBNP w Starachowicach, ul. Jana Pawła II

6. Uczestnictwo:
Ministranci Parafii z całej Polski

7. Zgłoszenia:
Do dnia 14 listopada 2011 roku pisemnie na adres:

Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27-200 Starachowice ul. Moniuszki 117
lub; Tel. 602 770 251
Pocztą elektroniczną: starachowice.szachy@interia.pl
Strona internetowa: www.starachowiceszachy.republika.pl

W zgłoszeniu należy podać dane zawodników:
- nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię, (opcjonalnie -numer Rady Rycerzy Kolumba)

W dniu zawodów należy dostarczyć listę startową zawodników z danej parafii potwierdzoną przez proboszcza parafii
lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację ministranta.

8. System rozgrywek:
Rozegrane zostaną odrębne turnieje w kategoriach wiekowych.
- Turniej A - Szkoły Ponadgimnazjalne
- Turniej B - Gimnazja
- Turniej C – Szkoły Podstawowe

Zawodnicy rozegrają 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min. na partię dla zawodnika.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres.
Zgłoszenia na miejscu przed odprawą techniczną są możliwe w zależności od posiadanego sprzętu szachowego.

9. Sędziowanie:
Obowiązują przepisy zawarte w aktualnym kodeksie PZSzach.

10. Wpisowe
- Opłata startowa 20,00 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów.

11. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze:
- Wszyscy zawodnicy muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących,
- Opiekę wychowawczą sprawują podczas zawodów opiekunowie z parafii,
- Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące,
- Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca,

12. Nagrody:
MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE
W każdej grupie wiekowej:
- Za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa,
- za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
- za III miejsce: Tytuł II Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
- wyróżnienia: statuetka + dyplom
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem powyżej 1600
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem do 1600 włącznie
- za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem do 1200 włącznie

Pozostałe:
- dla najmłodszego zawodnika: puchar
- dla pozostałych pamiątkowy medal
- dla wylosowanych minimum trzech zawodników z każdej grupy: nagrody rzeczowe

MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW INDYWIDUALNE DRUŻYNOWE
Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej:
- I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników złote medale, upominki dla zawodników
- II miejsce: Tytuł Drużynowego Vice – Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników srebrne medale, upominki dla zawodników
- III miejsce: Tytuł Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale, upominki dla zawodników

Pozostałe:
Każda z parafii otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Nagrody są łączone!!!

13. Klasyfikacja Drużynowa:
- Każda parafia wystawia dowolna liczbę zawodników w każdym turnieju.
Wyniki czterech najlepszych zawodników z każdej grupy wiekowej liczyć się będą do klasyfikacji drużynowej

- Klasyfikacja drużynowa:
o Suma punktów zdobyta przez zawodników
o Punktacja pomocnicza : suma zajętych miejsc

14. Program zawodów:
19.11.2011r (sobota)

8.30 - 9.30 - weryfikacja list startowych
8.30 - 9.30 - słodki poczęstunek
9.30 - 9.50 - oficjalne otwarcie mistrzostw
10.00 - rozpoczęcie turnieju (I runda)
15.30 - przewidywane zakończenie rozgrywek
15.30-16.30 ciepły poczęstunek
16.30-17.00 dekoracja zwycięzców
17.00-17.05 zakończenie mistrzostw

15. Noclegi
Istnieje możliwość tanich noclegów w Starachowicach. Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie zapotrzebowania do organizatorów do 7.11.2011.

16. Wyżywienie
Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje oraz jeden ciepły posiłek. Dodatkowo można będzie na miejscu zamówić posiłki.

17.Uwagi:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.

Biuro Mistrzostw: Roman Kaput
tel.: 602 770 251
e-mail: starachowice.szachy@interia.pl
www.starachowiceszachy.republika.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020