Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 39 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny

"X Turnieju Szachowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
o puchar Wójta Gminy Skomlin"

Patronat: Wójt Gminy Skomlin - Grzegorz Maras.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie, Wieluńskie Towarzystwo Szachowe ,,MAT"
w Wieluniu.

Partnerzy: Urząd Gminy w Skomlinie, Zespół Szkół w Skomlinie, UKS Piątka w Wieluniu, Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Termin: 12 - 13 listopada 2011 r. (harmonogram w załączeniu).

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Skomlinie.

Cel turnieju: popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez szachistów ziemi wieluńskiej, skomlińskiej i ościennych ośrodków szachowych.

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie ośmiu rund, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.

Grupy turniejowe:
grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rankingiem min.1800 (oraz Elo) ; w drodze wyjątku (decydują organizatorzy) - także juniorzy i juniorki z rankingiem min. 1600 osiem rund, P-40, czterdzieści minut na zawodnika,
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3569/
grupa B - wszystkie juniorki i juniorzy z rankingiem min.1400 - max. 1600
osiem rund, P-40, czterdzieści minut na zawodnika,
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3570/
grupa C - dzieci i młodzież (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1250
dziewięć rund, P-30 - pół godziny na zawodnika.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3571/

Sędziowie: FA Michał Wejsig, Waldemar Wolniaczyk

Wpisowe: seniorzy 25 zł, juniorzy15 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.

Uwaga!!!
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają w sobotę i w niedzielę posiłki.

Nagrody i wyróżnienia : puchary i statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe, nagrody specjalne w każdej grupie;
w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska.
Nagrody pieniężne w grupie A: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł , IV miejsce - 150 zł,
V miejsce – 100 zł, VI miejsce – 80 zł. Nagrody finansowe dla dwóch najlepszych kobiet: I miejsce – 150 zł,
II miejsce - 100 zł. Nagrody finansowe nie są łączone z nagrodami rzeczowymi. Wysokość nagród finansowych może ulec zwiększeniu.
Ponadto wśród uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (w tym dwa rowery o wartości min. 300 zł każdy).

Zgłoszenia: w terminie do 10 listopada 2011 r. do godziny 15.oo przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Skomlinie, fax. 0-43 8426969 (należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, reprezentowaną placówkę, kategorię i ranking) lub pocztą elektroniczną na adres: kelo.wielun@interia.pl oraz można dokonać zgłoszenia na stronie www.chessarebiter.com.

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.
Uwagi końcowe:
1. odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice
i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów,
3. organizatorzy gorąco proszą uczestników o zmianę obuwia przed wejściem na salę gry,
4. istnieje możliwość zakwaterowania na nocleg z dnia 12 na 13 listopada br. za odpłatnością 20 zł (30 zł ze śniadaniem); zgłoszenie w tym wypadku winno być dokonane do dnia 05.11.2011 r. z zaznaczeniem noclegu.

Harmonogram organizacji turnieju

12.11.2011 r. - do godz. 13.30 potwierdzenie obecności
13.00 - 13.30 - wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy,
16.30 - 17.00 - podwieczorek,
17.00 - 19.50 - rundy trzecia i czwarta.

13.11.2011 r. - 9.30 - 12.30 - rundy piąta i szósta oraz siódma w gr. C
12.30 -13.15 - obiad,
13.30 -16.20 - rundy końcowe,
16.45 - 17.15 - zakończenie turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020